Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 753.

P. 753 noot, — Noyon 4e dr. p. 76. — Toevoeging: Het Juridiction p. 499 noot 1323 i. f. vermelde Kon. Besluit van 30 Juli 1914 is ingetrokken bij Kon. Besluit 11 Maart 1919 Stbl. 100, met herstel van dat van 1909 Stbl. 351, gewijzigd 1923 Stbl. 521, 1928 Stbl. 308.

P. 754 tekst, reg. 7 v. o. — Bij „1419" een noot: Zie nog Stbl. 1916 no. 365, 1922 no. 605, 1923 no. 150, 1925 no. 307, 1926 nos. 46 en 183, 1928 nos. 289,411,1930 no. 87 (telkens art. 11).

P. 755 no. 42 i. f. — Hierbij een noot: Vgl. nog o. a. Fedozzi in Ree. Ac. 1925 V p. 39—43; Tkavers 1.1. II nos. 946—953; R. D. I. L. 1923 p. 381—382; R. D. I. Pr. 20 p. 203—204; Revue jurid. internat, de la locomotion aérienne 1923 p. 49— 58, 103.

P. 755 no. 43. — Toevoeging: Zie nu de overeenkomsten van het Lateraan van 1929 B. I. I. 20 p. 345—351 en naaraanleiding daarvan Baak in Haagsch Maandblad 6 p. 359—363; vgl. o. a. R. D. I. L. 1929 p. 866 vv.

§ 5 (Gevolgen in het eigen land van vonnissen zonder jurisdiktie gewezen).

P. 755 tekst, reg. 6 v. o. — Bij „19" een noot: De proef van het Supplem. bij die p. 17-19 was reeds gecorrigeerd, toen R. Neuner (bij Inl. p. 721 geciteerd) p. 45 v. o.—46 mij onder de oogen kwam.

P. 755 tekst, reg. 5 v. o. — Na „(deurwaarders)" in te voegen: Vgl. W. 10023 p. 4, 10024 p. 8, N. J. 1917 p. 13—15, W. 10028 p. 4, 10029 p. 4, 10036 p. 3—4.

P. 756 reg. 13 v. b. — v. Hamel 4e dr. p. 140.

P. 756 reg. 14 v. b. — Toevoeging: Struycken in Van Onzen Tijd 1916—1917 p. 143 wijst o. a. op art. 325 Rv. Vgl. nog Red. in W. 10029 p. 4 kol. 3.

P. 756 reg. 16 v. b. — Art. 156 Grw. 1887, nu art. 157.

P. 756 reg. 14 v. o. — Na „daarover" in te voegen: Struycken 1. 1. p. 145; Red. W. 1. 1. kol. 1 en 3.

Sluiten