Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 757.

P. 757 reg. 1 v. b. — Van het daar gezegde ben ik teruggekomen in W. 10036 p. 4 noot 10.

P. 757 tekst, reg. 1 v. o. — Toevoeging: Vgl. nog W. 10041 p. 1 en p. 4, 10045.

P. 758 vv. Onderwerpen van verschillenden aard i. v. m. de Wet R. 0.

A (Leekenreclitspraak).

P. 758 tekst, reg. 9 v. o. — Na „8727 p. 4" in te voegen: 10530 P- 3—4, 10536 p. 4, 10810 p. 4, 11746 p. 4 kol. 1 v. o.;rede Limburg in Adv. bl. 5 p. 146—147.

P. 758 noot 2. — In plaats van „no. 9" lees: nos. 3—10.

P. 759 reg. 1 v. b. — Na „102" in te voegen: Naar aanleiding der arbitrage vgl. Handn Ned. Jur. Vereenig. 19191 p. 18—19, 21 28.— Na „voorts" in te voegen: Noordziek, Geschied, der beraadslagingen over het Wb. v. Sv. p. 1 — 254,

P. 759 reg. 3 v. b. — Na „v. Wijnbergen)" in te voegen: dito 1918—1919 p. 716 kol. 2—717, 859 kol. 2; 1919—1920 p. 821, 827—829, 892, 897; 1921—1922 p. 918 kol. 2—922 kol. 1, 923 kol. 2 v. o.—927, 930 kol. 2 v. o.—933 kol. 1, 1016 i. v. m. Bijl11 1920—1921 no. 451, 15° kol. 1, 17° p. 63 kol. 2 en 24° p. 70, 1921—1922 no. 90, 40°.

P. 759 reg. 10 v. b. — Na „1894" in te voegen: H. L. A. Visser, De collectieve psyche in recht en Staat (1916) p. 72, 74—76, die in noot 56 litteratuur vermeldt.

P. 759 tekst, reg. 13 v. o. —Na „dl. 2);" in te voegen: A. ö. R. 41 p. 60-68;

P. 759 tekst, reg. 6 v. o. — Na „776" in te voegen: 1919 kol. 5—6, 774—778; 1920 kol. 482; 1927 kol. 1586—1589 (vgl. W. 11741 p. 4 kol. 2—3); 1928 kol. 65; 1929 kol. 603—607 (strafzaken).

P. 760 reg. 2 v. b. — Na „aangehaald" in te voegen:39 p. 512— 524; 44 p. 57—69;

P. 760 al. 1 i. f. — Toe te voegen: Binding (bij Inl. p. 18 geciteerd) II p. 30—67; H. Reichel, Gesetz und Richterspruch (1915) p. 8.

Sluiten