Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-tsij

P. 760.

P. 760 reg. 17 v. o. — Na „litteratuur" in te voegen: R. de la Grasserie, De la justice en France et a 1'étranger an XXe siècle (1914) p. 549—645;

P. 760 reg. 12 v. o. — Na „Petit" in te voegen: voortgezet door G. A. Evers,

B (Vrouwen als rechters).

P. 762 reg. 5, 7, 10, 12 en 16 v. b., reg. 15 en 5 v. o. —Lees nu in reg. 5: Als het in 1915 waar was dat onze wetgeving was (enz.), in reg. 7 in plaats van „is": was, in reg. 10 in plaats van „moet": moest toen, in reg. 12 in plaats van „is": was, in regel 16 in plaats van „aanneemt" en „moet": aannam en moest, in regel 15 v. o. in plaats van „heeft": had, inregel 5 v. o. in plaats van „gaat": ging

P. 762 reg. 14 v. b. — Bij „D. S." een noot: Ygl. echter Star Busmann, Hoofdstn B. Rv. in no. 49, 2e dr. p. 38.

P. 762 reg. 11 v. o. — Na „R. O." in te voegen: no. 1.

P. 762 reg. 2 v. o. — Bij „midden" een noot: Vgl. voor het notariaat Star Busmann in R. Mag. 1917 p. 439—440; W. 9807 ;W.P. N. R. 2487.

P. 763 reg. 1 v. b. — Na „9775 p. 1" in te voegen: Star Busmann, Hoofdstn no.49. Vgl. Hand11 Tweede Kamer 1921—1922 p> 1534—1535, 1545 kol. 2, 1546 kol. 2, 1559 kol. 2—1561, 1566 kol. 1, 1567 kol. 2, 1573 kol. 2, 1580 kol. 2 v. o.; Bijlagen 1921—1922 no. 445. Voorts Levy en Red. in W. 10468 p. 4, 10495 p. 3—4; De Roos en Levy in W. 10476 p. 4,10479 p. 3; Landberg in W. 10482 p. 3—4; Bijl" Hand" Tweede Kamer 1920—1921 no. 75, Hand" Tweede Kamer 1920— 1921 p. 2514— 2531.

P. 763 reg. 7 v. b. — Toevoeging: In anderen geest dan voormeld arrest Hof Leeuwarden, voor Oost-Indië Raad v. Just. Padang 13 Juli 1921, bevestigd door Hoogger. Hof N.-Indië 28 Sept, 1921, beide in W. 1918. Vgl. De Flines in W. 11358 p. 8 kol. 1 over vrouwelijke griffiers in O.-Indië.

P. 763 reg. 9 v. b. — Na „541" in te voegen: 1919 kol. 625—

Sluiten