Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 766.

D. Jur. Zeit., Der junge Jurist, zie de inhoudsopgaven 1925 en volgende jaren.

P. 766 reg. 3 v. b. — Na „philos." in te voegen: 3 p. 595—610; P. 766 reg. 4 v. b. i. f. — In te voegen: 346—351 P. 766 reg. 5 v. b. — Na „95" in te voegen: Beiheft 15 van dat Archiv 1921, J. W. 1924 p. 6—13, 32—33, 36—37; 1925 p. 3— 19; 1926 p. 2—11, 97—99 (bibliographie); 1927 p. 2—14; 1928 p. 10—29, 87—88 (bibliographie), p. 1276—1282; 1929 p. 1834— 1856, p. 1908—1910; 1930 p. 225—232 (vgl. N. J.bl. 5 p. 236— 238), p. 301—302 (bibliographie); Die Justiz 2 p. 491—505; 4 p. 45—53, 121—129 (vgl. N. J.bl. 4 p. 26—27, 124-125), 4 p. 194—199; Scïimoller's Jahrb. f. d. Ges.geb. 45 p. 305— 311 (Zitelmann), 46 p. 109—161, 52 p. 453—467 P. 766 reg. 7 v. b. — Na „372" in te voegen: 30 p. 483—485;

44 (N. F. 5) p. 137-181;

P. 766 reg. 9 v. b. i. f. — In te voegen: 17 p. 60—63 (vgl.

W. 11444 p. 8 kol. 2)

P. 766 reg. 11 v. b. — Na „978" in te voegen: Festg. f. R. Stammler (1926) p. 222—228; Festschr. f. E. Heinitz (1926) P- 30—65. Voorts de door Geny, Méthode d'interprétation 2e dr. (1919) II p. 331—332 noot 2 en p. 332 noot 1 geciteerden P. 766 reg. 13 v. b. — Na „54 p." in te voegen: 141—145 en p. — Na „199" in te voegen: Deutsche Strafrechtszeitung 3 kol. 98—103, 6 kol. 121—122. Speciaal voor de staatswetenschappen Schmoller's Jahrb. 44 p. 949—980 P. 766 reg. 16 v. o. — Na „74" in te voegen: Vgl. voor Frankrijk

W. 10601 p. 4 kol. 1.

P. 766 reg. 10 v. o. — Toevoeging: de la Grasserie (bij Inl. p. 760 geciteerd) p. 385—403; R. Valeur, L'enseignementdu droit en France et aux Etats-Unis 1928 (met inleiding van Ed. Lambert). F (De rechter en het maatschappelijk leven).

P. 767 reg. 2 v. b. — Toevoeging: A. R. W. 22 p. 306—308.

G (Onafhankelijkheid, des rechters).

P. 767 reg. 10 v. b. — Na „1320" in te voegen: 1429—1430. —

Sluiten