Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 767.

Na „799": 1919 kol. 4-6; 1927 kol. 8—13; 1929 kol. 34-39.

P. 767 reg. 11 v. b. — Toevoeging: de la Grasserie (bij Inl. p. 760 geciteerd) p. 167 vv. •—Vgl. nog W. 10138 p. 4 kol. 1 2.

I (De kunst van rechtspreken).

P. 767 reg. 11 v. o. — Toevoeging: G. v. Slooten, Het ambt van den rechter 1921 (vgl. Themis 1921 p. 459—462); J. Slingenberg in Vooruitzichten na voltooide juridische studie 1924 p. 41—48.

P. 768 reg. 16 v. b. — Toevoeging: Vgl. Léon-v. Praag no. 3 A i en j op art. 11 A. B. p. 196 en 197.

,J (Vereenigingen van rechters).

P. 768 reg. 13 v. o. — Na „489" in te voegen: v. Dullemen in W. 11002 p. 3—4; W. 11191 p. 3

P. 768 reg. 9 v. o. — Toevoeging: Reichel (bij Inl. p. 760 geciteerd) p. 26—27; Hedemann (bij Inl. p. 765 geciteerd) p. 228—229; de la Grasserie (bij Inl. p. 760 geciteerd) p. 1070—1079.

K a (Duitsche rechters).

P. 768 reg. 5 v. o. — Toevoeging: 1919 kol. 4—5; 1920 kol. 37—42.

L (Publikatie van jurisprudentie).

P. 768 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Adv.bl. 1 p. 6—7,40—41, 66—68, 95—97.

P. 769 reg. 5 v. b. — Toevoeging: B no. 9a.

N (Wenschelijkheid van appellabiliteit).

P. 769 reg. 9 v. b. — Na „234," in te voegen: Star Busmann, Hoofdstn B. Rv. no. 70,

P. 769 reg. 11 v. b. — Toevoeging: Ygl. nog de la Grasserie 1.1. p. 714—736 en voor de eventualiteit van arbitrage W. Nolen, Handl. voor arbiters 2e dr. (1927) p. 183—185.

P. 769 reg. 16 v. o. — Na „Fockema" in te voegen: in T. v. S. 25 p. 220—222 en

P. 769 reg. 15 v. o. — Na „1—2" in te voegen: Voorts Bijln Hand" Tweede Kamer 1913—1914 no. 286 (3°) p. 149 i. v. m. 1917—1918 n°. 77 (1°) op art. 380 ontwerp Sv.

Sluiten