Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 769.

P. 769 reg. 1 v. o. — Na „108;" in te voegen: 1912 kol. 13. — Na „31" toe te voegen: 43 p. 1—19.

P. 770 P (Aanbevelingen en sollicitaties).

P. 770 reg. 8 v. o. — Na „51);" in te voegen: T. Binnerts in W. P. N. R. 2530 p. 294 kol. 2—p. 295; W. 3200 p. 4 kol. 1, 3204 p. 4—5, 3205 p. 4, 3206 p. 4, 3210 p. 3 kol. 2-3, 3211 p. 3 kol. 3, 10721 p. 4 kol. 1: Voorl. Verslag Eerste Kamer Begroot. Just. voor 1930 over Aanbevelingen bij rechtersbenoemingen. — Aan reg. 8 v. o. toe te voegen: De la Grasserie 1. 1. p. 295 351 over de wijze van aanstelling der rechters in verschillende landen;

P. 770 reg. 3 v. o. — Toevoeging: 10000 p. 20, 10007 p. 4.

P. 770 na reg. 1 v. o. — Q. a. Over de rechterlijke macht in 1838 en 1916 R. A. Fockema in W. 10000 p. 5.

b. Over de vraag of het gewenscht is tot rechter iemand te benoemen, die tot dusver buiten de rechterlijke macht heeft gestaan N. J.bl. 2 p. 707—708, overgenomen in W. 11742 p. 7—8 met een aanteekening van G. W. B(annier), tegen wien Wijnveldt in W. 11753 p. 3 (B.'s repliek p. 3—4) en v. Dam in W. 11758 (met B.'s repliek). Vgl. v. Dam in W. 11767 p. 4; v. O(ven) in N. J.bl. 4 p. 528-533, waarbij vgl. W. 12030 p. 8, N. J.bl. 4 p. 550—552.

P. 771. Algemeene litteratuur over de recliterli/jke organisatie.

P. 771 reg. 6 v. o. — Na „Gratama" in te voegen: en „een justiciabele"

P. 772 reg. 6 v. o. — Toevoeging: Vgl. W. 11930 p. 8 kol. 2. Voor Elzas-Lotharingen zie Revue trim. de droit civil 1924 p. 815—928.

P. 773 reg. 5 v. b. — Toevoeging: Fr. Doerr, Gerichtsverfassungsgesetz (1922).

P. 773 reg. 13 v. o. — Na „672" in te voegen: de Franqueville, Le système judiciaire de la Grande Bretagne (1893) I en II p. 517—564, 653 vv.

P. 773 reg. 6 v. o.—Toevoeging: Hanseatische Rechtszeitschr. 9

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. 20

Sluiten