Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tsy

Inl. p. 39.

Inl. p. 39 no. 14. — Art. 3 der Publicatie van 1806 is niet overgenomen in de Eivierenwet 1908 Stbl. 339, waarvan zie artt. 19 vv., doch vgl. artt. 15 vy.

Inl. p. 50 no. 35 i. f. — Toevoeging: In gelijken zin Rb.'s-Gravenhage 10 Dec. 1929 W. 12120, N. J. 1930 p. 459.

Inl. p. 65, Suppl. p. 38 reg. 17 v. o. — Rb. Haarlem 26 Maart 1929 ook in N. J. 1930 p. 368.

Inl. p. 68 no. 60 i. f. — Na „R. O." in te voegen: p. 129.

Inl. p. 74 reg. 6 v. o. — Na „Sv." in te voegen: (1886)

Inl. p. 82, Suppl. p. 49 reg. 13 v. o. — Toevoeging: Vgl. voor de vordering tot betaling der in art. 1638 q B. W. bedoelde verhooging naast die tot betaling van het achterstallige loon de concl. O. M. vóór H. R. 16 Jan. 1930 W. 12099, N. J. 1930 p. 664: zij is een bijkomende vordering. Het arrest zelf zeide dat in dit geding de samenhang der vorderingen zoo was dat de beslissing op eene er van de beide, als één geheel beschouwd, betrof [vgl. Inl. p. 83 no. 12 al. 2]. Is die beschouwing der twee vorderingen als één geheel formeel te verdedigen?

Inl. p. 127, Suppl. p. 72 reg. 16 v. o. — Toevoeging: Vgl. nog Star Busmann, Hoofdstn v. B. Rv. IV (1930) nos. 384—385.

Inl. p. 129, Suppl. p. 73 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Vgl. nog H. R. 6 Febr. 1930 W. 12107 (contra O. M.).

Inl. p. 129—132, Suppl. p. 73—75. — In anderen geest dan mijn Inl. Star Busmann 1. 1. nos. 386—388. In no. 387 meent hij: er is hier geen kwestie van gezag van gewijsde, 1° omdat dit gezag slechts kan worden ingeroepen in een nieuw geding en 2° omdat het enkel toekomt aan echte eindbeslissingen, namelijk die de rechtsverhouding van partijen vaststellen. Maar waarom zou het gezag van gewijsde eerst in een nieuw geding kunnen worden ingeroepen? Toch niet omdat de exceptio rei iudicatae oorspronkelijk eerst in een nieuw proces te pas kwam? De hier bedoelde stelling van S. B. is die van de Duitsche z.g. processueele theorie. Maar tegen deze is m. i. juist aan te voeren dat de stelling niet opgaat, daar partijen dadelijk aan

Sluiten