Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

Inl. p. 489.

dat de ongevallenrechter de beslissingen der Rijksverzekeringsbank wèl en Koninklijke Besluiten niet kan vernietigen.

Inl. p. 531—532, no. 5a. — Hierbij vgl. nog Hand" Tweede Kamer 1929—1930 p. 2066—2077, 2087, 2094, W. 11920 p. 4.

Inl. p. 537, Suppl. p. 218 reg. 6 v. o. — Na „voegen" in te lasschen: 24 Maart 1930 W. 12126 p. 2 kol. 1—2, N. J. 1930 p. 6-37,

Inl. p. 545, Suppl. p. 224 reg. 11 v. o. — Toevoeging: In het ontwerp wijziging Gem.wet, Bijl" Hand" Tweede Kamer 1929— 1930 no. 45 heeft de Regeering in art. 184 Gem.wet ook opgenomen ernstige vrees voor het ontstaan van stoornis der openbare orde. En zij heeft bij de behandeling in de Tweede Kamer overgenomen een amendement, waarvan de bedoeling was het rechterlijk toetsingsrecht uit te sluiten voor de verordening van den Burgemeester, steunend op artt. 187 j° 184; vgl. de toelichting Bijl" 1. 1. (6°) en Handn 1.1. p. 2107 kol. 2— p. 2108 (bij twijfel over de aanwezigheid van den toestand, vereischt voor de verordening, verbindt deze tot haar opheffing). Bij invoering dezer wijzigingswet worden (s. e.) artt. 184 en 187: 217 en 220.

Inl. p. 549, Suppl. p. 226 reg. 13 v. b. — Rb. 's-Gravenhage 31 Dec. 1929 ook in W. 12122.

Inl. p. 556 noot, Suppl. p. 232 reg. 7 v. o. — Na „Boasson p. 313—330" in te voegen: en in Gem.bestuur 10p. 141—152, 172—174; Huart in R. Mag. 1929 p. 473—474

Inl. p. 615, Suppl. p. 251 reg. 4 v. b. — Jèze 1. 1. = Principes 3e dr. III p. 266- 268.

Inl. p. 766, Suppl. p. 302 reg. 1 v. o. — Na „346" in te voegen: , 679-680

Inl. p. 766, Supl. p. 303 reg. 12 v. b. — Na „(bibliographie)" in te voegen: , 1273—1280,1284—1285,1287—1289,1336 (bibliographie)

Verbetering.

Inl. p. 189, Suppl. p. 92, reg. 16 v. o. — „Albin", lees: Aübin.

Sluiten