Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 & SEP 1930

LÉON's RECHTSPRAAK, Deel II, Afl. 1

RECHTSPRAAK

EN VOORNAAMSTE LITTERATUUR

betreffende de wet op de

RECHTERLIJKE ORGANISATIE

en bet beleid der Justitie benevens daarmede verband houdende Wettelijke Bepalingen

door

Dr L. VAN PRAAG Supplement op het Tweede Gedeelte

Boekh. vu. Gebr. Belinfante, n.v. — 's-Gravenhage n.v. A. W. Sijthoff's Uitgevers-Mij — Leiden = 1930 =

Sluiten