Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lyst van afkortingen

Adv.bl. = Advocatenblad.

A. ö. R. = Archiv des öffentlichen Rechts.

A. R. = Arbitrale Rechtspraak.

A. R. B. = Administratieve en Rechterlijke Beslissingen

(sedert 1918 verschenen als Periodieke Verzameling van enz., en aangehaald als P. V., zie hieronder).

A. R. W. = Archiv fiir Rechts- und Wirtschaftsphilosophie.

D. hebd. = Dalloz hebdomadaire.

D. Jur. Zeit. = Deutsche Juristen Zeitung.

P- = Dalloz, Jurisprudence générale, Recueil pério-

dique.

G.st. = De Gemeente-Stem.

Grenzen of Grn = L. van Praag, Op de grenzen van publiek en privaat recht (1923).

GVG. = Gerichtsverfassungsgesetz.

H. N. J. V. = Handelingen der Nederlandsche Juristenver-

eeniging.

v. d. Hon. = v. d. Honert, Verzameling van arresten.

J* I-*- I- = Journal du droit international.

Juridiction = L. van Pkaag, Juridiction et droit international

public (1915).

J- W. = Juristische Wochenschrift.

M. U. C. R. = Maandblad bevattende uitspraken van den Centralen Raad.

N- J. = Nederlandsche Jurisprudentie.

N- J.bl. =. Nederlandsch Juristenblad.

Opm. en Med. = Opmerkingen en Mededeelingen van

Oudeman en Diephuis. v- = Periodieke Verzameling. Na 1916 is de vroegere

P. V. niet meer verschenen, en van 1918 af' heeten de A. R. B. — zie boven — P. V. van enz.

p- v- J- = Paleis van Justitie (sedert 1901 doorloopend

genummerd)

W. = Periodiek Woordenboek.

Sluiten