Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. = Rechtsgeleerd Bijblad.

R. B. A. = Rechteriyke Beslissingen in zake de Wet op de

Arbeidsovereenkomst.

R D. I. L. = Revue de droit international et de législation

comparée.

RG. E. Z. S. = (Duitsch) Reichsgericht, Entscheidungen in Zivilsachen.

K. Mag. = Rechtsgeleerd Magazijn.

R.spr. = (Nederlandsche) Rechtspraak.

S. (et P.) = Sirey, Recueil génóral etc., sedert 1892 samen¬

gesmolten met het Journal du Palais. v. S. = Tijdschrift voor Strafrecht.

-yy = Weekblad van het Recht.

w. v. G. = Weekblad voor Gemeentebelangen.

W. P. N. R. = Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie.

2. x. r. = Zeitschrift far internationales Recht.

VERBETERIN G P. 51 reg. 13 v. o. (b« R. O. p. 263). Na „S. et P." in te voegen: 1923

Sluiten