Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 9.

p. 439; Salvioli in Revue générale de droit internat, public 36 p. 108.

§ 3. Oordeel der administratie over de bevoegdheid der rechterlijke macht.

P. 11 al. 1 i. f. — Toevoeging: Vgl. naar aanleiding van een Koninklijk Besluit van 20 Maart 1928 H. Vos in W. v. G. 7 p. 129—130.

E. Onverminderd het rechtsgebied van bijzondere colleges.

P. 12 reg. 15 v. o. — Toevoeging: Zie nu wetten 1929 Stbl. 38 (art. II) en Stbl. 388.

P. 13 no. 4 i. f. — Toevoeging: Blok-Besier, Het Ned. Strafproces 1 (1925) p. 43 v. o. jis p. 37—38 v. b.

P. 13 reg. 7 v. o. — Na „p. 375" in te voegen: Blok-Besier, 1.1.1 p. 42—43 jis p. 37—38 v. b.

P. 14 reg. 13—12 v. o. — In plaats van „wet —Sv." lees

nu: art. 487 Sv.

P. 15 reg. 8 v. b. — Toevoeging: De Bie in Vooruitzichten na

voltooide juridische studie (1924) p. 48—51.

P. 16 c al. 1 i. f. — Toevoeging: Speciaal voor het arbeidscontract tusschen kapitein en schepelingen pro en contra het Voorloopig Verslag in Bijlagen Hand" Tweede Kamer 1928—1929 no. 190 (4°) p. 2 kol. ]; vgl. Mem. v. Antw. 1. 1. 1929—1930 no. 35.

P. 16 d i. f. — Toevoeging: Vgl. op art. 2 R. O. H no. 8 (p. 139).

P. 17 reg. 12 v. b. — Na „spraak)" in te voegen: Vgl. BlokBesier 1. 1. I p. 38—41.

P. 20. G. Rechtspraak door partikulieren buiten arbitrage.

P. 21 reg. 9 v. b — Na „108" in te voegen: en 1923 p. 470— 489; Rb. Amsterdam 28 Dec. 1923 W. 11179; Ktg. Amsterdam 17 Febr. 1920 R. B. A. 9 p. 32 en 11 Juni 1923 W. 11179, waarover v. Rhijn 1. 1. p. 478—484. Laatstgemeld vonnis is vernietigd door Rb. Amsterdam 1 Mei 1925 W. 11356, waarover v. Rhijn in A. R. 79 p. 1—2. Vgl. nog de noten van H. d. J. in W. 11715 en van E. M. M. in N. J. 1927 p. 1296 op H. R. 27 Mei 1927 in verband met H. R. 26 Juni

Sluiten