Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 80.

W. 11295, tegen welks argumentatie uit art. 265 c Gem.wet zie Themis 1921 p. 414 v. b. — Bij 1. 1. (enz. zie p. 80) P. 80 reg. 9 v. o. — Na „10862" in te voegen: en Rb. Breda

14 April 1925 W. 11586, N. J. 1926 p. 598 P. 81 reg. 4 v. b. — Na „consequenties" in te voegen: Het Haagsche arrest is gecasseerd door H. R. 27 Febr. 1924 W. 11154, N. J. 1924 p. 289, G.st. 3786 (9°), W. v. G. 3 p. 77 (met noot Yos), contra O. M. Ygl. ook H. R. 6 Mei 1925 W. 11441, N. J. 1925 p. 756, 12 Juni 1925 W, 11433 (met noten H. d. J.), N. J. 1925 p. 929 (contra O. M.); Hof 's-Gravenhage 24 Nov. 1924 W. 11317; Rb. Amsterdam 19 April 1926 W. 11657, N. J. 1926 p. 1313, G.st. 3949 (8°); Rb. Haarlem 11 Jan. 1927 N. J. 1928 p. 17; Rb. Leeuwarden 7 Juni 1923 N. J. 1924 p. 638; Ktg. Emmen 4 Nov. 1927 W. 11778, N. J. 1929 p. 612; Ktg. den Helder 19 Juni 1924 W. 11213; Ktg. Hilversum 30 Okt. 1928 W. 11944, N. J. 1929 p. 1203; Ktg. Venlo25 Okt. 1924 W. 11295.

P. 81 reg. 5 v. b. — Na „1923" in te voegen: W. 11062, 'P. 81 reg. 7 v. b. — Na „416" in te voegen: Ktg. Zwolle 19 Juni

1923 N. J. 1924 p. 447 P. 81 reg. 9 v. b. — Na „727" in te voegen: (bevestigd door

Hof 's-Gravenhage 19 Juni 1924 W. 11237)

P. 81 reg. 10 v. b. — Na „(6°);" in te voegen: Bij Themis 1921 p. 413 vgl. H. R. 6 Mei 1925 (zooeven geciteerd); Ktg. Delft 12 Nov. 1925 G.st. 3869 (5°)

P. 81 reg. 11 v. o. — Toevoeging: Bij dit no. 6 vgl. ook Hof 's-Gravenhage 14 Dec. 1925 W. 11490; Rb. Utrecht 26 Jan. 1927 N. J. 1927 p. 1378 en bij R. O. p. 112, no. 26 A.

P. 81 reg. 5 v. o. — Na „10Ö" in te voegen: Bij Themis 1921 p. 425 noot 60 a zie Cass. fr. 13 Dec. 1921 D. P. 1922. 1.209 met noten.

P. 82 reg. 1 v. b. — Na „terecht" in te voegen: Ygl. o. a. Hof Amsterdam 29 Mei 1925 N. J. 1926 p. 172; Hof Arnhem 28 Juni 1927 W. 11702, N. J. 1928 p. 79; Rb. Amsterdam 12 Febr.

Sluiten