Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K1J

P. 170.

aanleiding van art. 20 B. O. is gewezen, H. R. 17 April 1928 W. 11838, N. J. 1928 p. 1427. Voor een op art. 301 lidSoud B. W. steunende beschikking zie H. R. 16 Jan. 1925 W. ] 1353, N. J. 1925 p. 365.

P. 171 reg. 10 v. b. — Art. 341 Sv. 1921, nu art. 345, lid 1.

P. 171 reg. 12 v. b. — In plaats van „1921" lees nu: 1925. — Hierna volge: (4°) een wegens het niet verschijnen van een getuige gegeven bevel tot schorsing: concl. O. M. vóór H. R. 12 Nov. 1928 W. 11914, N. J. 1929 p. 562.

P. 171 reg. 14 v. b. — Toevoeging: h. Vgl. voor Frankrijk E. H. Peebeau, Technique ... II p. 275—278.

P. 171 reg. 12 v. o. — Toevoeging: Zie ook H. R. 18Dec. 1924 W. 11297, N. J. 1925 p. 139, 23 April 1926 W. 11499 (met noot Mff., vgl. de daar geciteerde arresten), N. J. 1926 p. 622 en 26 Aug. 1927 W. 11718, N. J. 1927 p. 1205. Anders voor de bevestiging in appèl der afwijzing eener faillietverklaring (vgl. art. 9 lid 1 F.w.) H. R. 13 Maart 1924 en 20 Juli 1916, op en bij R. O. p. 169 vermeld.

P. 171 reg. 5 v. o. — Toevoeging: d. Be beschikkingen over het al dan niet verleenen van surséance, bedoeld in ai'tt. 217 en 218 F.w.: H. R. 7 Okt. 1929 W. 12045, N. J. 1929 p. 1556.

D. Inrichting volgens de Grondwet.

P. 172 reg. 1 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 7 Dec. 1928 W. 11994, N. J. 1929 p. 759 (met noot P. S.)

P. 172 reg. 16 v. b. — Na „volgend" in te voegen: en vgl. Star Büsmann, Hoofdst" v. B. Rv. IV (1930) no. 401 i. f.

P. 173 reg. 14 v. o. — Toevoeging: Zie nog o. a. H. R. 12 Nov. 1925 W. 11442, N. J. 1925 p. 1299. — H. R. 28 Jan. 1927 W. 11640 p. 1—2, N. J. 1927 p. 662 (met noot 1 E. M. M.) zeide: art. 20 waakt niet tegen ondeugdelijke motiveering.

P. 173 reg. 11 v. o. — Na „H. R." in te voegen: o. a. 3 Dec. 1925 N. J. 1926 p. 45; 22 Nov. 1923 W. 11155, N. J. 1924 p. 141; 8 Nov. 1923 W. 11155, N. J. 1924 p. 19.

P. 174 reg. 13 v. b. — Na „89" in te voegen: Vgl. concl. O. M.

Sluiten