Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 182.

16 April 1928 W. 11864 p. 2—3, N. J. 1928 p. 917 (met beroep op art. 365 Sv.): het wijzen en het uitspreken van een vonnis zijn twee afzonderlijke handelingen. Ygl. in W. 11870 p. 8 kol. 2 de kritiek der Redactie op dit arrest. Tegen die kritiek is aan te voeren de overweging van den Hoogen Raad dat het aftreden van den Raadsheer plaats had gehad na de uiteindelijke vaststelling van het in cassatie aangevallen arrest. Immers ligt daarin opgesloten dat de door de Redactie bedoelde mogelijkheid van wijziging kwalijk denkbaar was.

P. 182 reg. 3 v. o. — Na „p. 2" in te voegen: en vóór H. R. 13 April 1928 W. 11832, N. J. 1928 p. 1408

P. 183 no. 4 i. f. — Toevoeging: en no. 1 op art. 70.

Art. 23.

P. 183 reg. 1 v. o. — Toevoeging: 5° Baice in W. 11762 p. 4.

P. 184 Art. 24

Toevoeging: Rb. Winschoten 11 Dec. 1929 W. 12100 overwoog dat het met art. 24 moeilijk zou zijn te rijmen alleen één der partijen te bevelen te verschijnen om een getuigenverhoor bij te wonen, wat ook zou strijden met een goede procesorde. Die laatste stelling is sterker dan de eerste.

Art. 25.

P. 185 no. 5 i. f. — Toevoeging: Bij 1. 1. p. 416—417: zie Raad van Justitie Soerabaja 3 Nov. 1855 en Hoogger. Hof N.-Indië 13 Maart 1856 ook in W. 1794. — Bij 1. 1. p. 418 (§ 1 i. f.) en bij 1. 1. p. 423 (noot 13) vgl. Hof Amsterdam 20 Jan. 1928 W. 11947, N. J. 1928 p. 930. — Bij die noot 13 vgl. ook Rb. Rotterdam 10 Juni 1925 N. J. 1925 p. 1081. "Verder naar aanleiding van art. 8 verdrag Rv. 1905 zie Rb. Amsterdam 2 Dec. 1927 W. 11774, N. J. 1928 p. 1030, anders dan Rb. Amsterdam 21 Okt. 1927 W. 11774, N. J. 1928 p. 1029.

Art. 26

P. 185 no. 2 i. f. — Toevoeging: Ygl. nogZeitschr. der Savigny-

Sluiten