Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 265.

p. 41—42) dat hij dit eerst doet na overlegging der stukken. — Bij R. O. de p. 264—265 vgl. nog ten aanzien van de bevoegdheid des Kantonrechters naar art. 38 de overweging van H. R. 19 Nov. 1926 (bij p. 844 te citeeren): er moet vast staan dat de vordering niet meer dan f 200 beloopt.

P. 265 f. — Toevoeging: Vgl. Dalloz, Rép. prat. v° Compétence civile des juges de paix no. 28.

" P. 266 reg. 7 v. b. — Toevoeging: Vgl. noot 1 Chéron in D. P. 1929. 1. lllopCass. 20 Febr. 1928. M. i. generaliseert hij te veel.

P. 267 reg. 8 v. b. — Toevoeging: Maar anders was het in de zaak, berecht door Ktg. Rotterdam 15 Nov. 1929 N. J. 1930 p. 551. Al sprak de dagvaarding van een bedrag, dat in mindering kon strekken van de gevorderde schadevergoeding, enkel het restant werd als verschuldigd gesteld; de eisch was niet alternatief (vgl. ook hierna bij R. O. p. 359 reg. 1 v. o.).

P. 269 d i. f. — Toevoeging: Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 22 Juni 1926 W. 11667: de vordering eener schadevergoeding van f 348.50, subsidiair bij staat op te maken, beperkt de schade tot gemelde som, zoodat het vonnis niet appellabel is. Zie bij R. O. p. 271 no. 38 c.

P. 271 reg. 3 v. b. — Toevoeging: i. Zie het bij R. O. p. 224 vermelde vonnis Rb. Amsterdam van 27 Febr. 1928.

P. 271 reg. 5 v. b. — Toevoeging: Vgl. de bij R. 0. p. 266 vermelde noot van Chéron.

P. 271 no. 38c. — Toevoeging: Vgl. het bij R. O. p. 269 vermelde Bossche arrest van 1926. Het nam aan dat eischers bedoeling was de schadevergoeding te beperken tot het primair gevorderde bedrag. Anders was het geval, berecht door het Amsterdamsche vonnis van 27 Febr. 1928, bij R. O. p. 224 geciteerd.

P. 273 reg. 14 v. o. — Toevoeging: en no. 43 (R. O. p. 276).

P. 273 reg. 11 v. o. — Na „staat" in te voegen: en niet door eischer tot een bepaald bedrag beperkt

Sluiten