Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 401.

voedster van een pas geboren kind is er huur van enkele diensten : Ktg. Arnhem 6 Maart 1923 R. B. A. 11 p. 47.

P. 401 j i. f. — Toevoeging: Maar een t'huiswerker, die [nagenoeg] zijn volle arbeidskracht en tijd ter beschikking stelt van één patroon is bij dezen in dienstbetrekking: C. R. 24 Febr. 1927 M. U. C. R. 12 p. 149 ja p. 148.

P. 401 reg. 16 v. o. — Toevoeging: m. Krachtens de wet op het Lager Onderwijs van 1920 worden leerplan en lesrooster van bijzondere scholen opgemaakt door het schoolbestuur, dat toezicht houdt op de naleving, kan straffen en de algemeene richting van het onderwijs vaststelt. Er is dus een gezagsverhouding tusschen bestuur en onderwijzer. Er is arbeidscontract.

Hof Amsterdam 7 Juni 1927 W. 11722, R. B. A. 15 p. 90; Ktg. Amsterdam 30 Sept. 1927 N. J. 1928 p. 1183. Daarbij vgl. Rb. Middelburg 15 Jan. 1930 W. 12089.

n. Is een havenarbeider door een scheepvaartondernemer opgenomen in de havenarbeidsreserve, met gevolg dat de eerste zich bij den tweede geregeld heeft aan te melden, waarop de ondernemer den arbeider een werkgever aanwijst en hem het loon uitbetaalt, dan is die ondernemer niet zelf werkgever, doch tusschenpersoon ten aanzien van de arbeidscontracten, zoodat de door den arbeider tegen den ondernemer ingestelde vordering tot betaling van ouderdomspensioen niet valt onder art. 39 no. 3.

Ktg. Rotterdam 19 Febr. 1926 W. 11510, N. J. 1926 p. 859, R. B. A. 14 p. 22.

P. 401 reg. 6 v. o. — Toevoeging: Vgl. Ktg. Arnhem 6 Maart 1923 (zie bij i i. f.).

P. 402 reg. 15 v. b. — „Zoo ook" te vervangen door: In gelijken zin. Dan in te voegen: Hof 's-Hertogenbosch 3 April 1928 W. 11898, N. J. 1928 p. 1533, R. B. A. 16 p. 58; Ktg. Assen 20 Febr. 1930 R. B. A. 17 p. 6 (art. 39 no. 3 is slechts toepasselijk bij een zuiver arbeidscontract);

P. 402 reg. 17 v. o. — Na „B. W." in te voegen: Rb. Breda

Sluiten