Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 487.

vatting dat er een voortgezet strafbaar feit was, de bepaling die straf bedreigt beneden het appellabel bedrag buiten toepassing heeft gelaten.

P. 488—489. — No. 17 vervalt ingevolge art. 407 lid 1 Sv. 1925. P. 489 no. 19. — In plaats van „218 Sv. 1886" lees nu: 349 lid 2 Sv.

P. 490 reg. 3 v. b. — Artt. 383, 385, 404 Sv. 1921, nu artt. 404, 406, 425.

P. 490. — No. 20 c vervalt ingevolge art, 402 Sv. 1925. P. 490 reg. 13 v. o. — Art. 423 Sv. 1921, nu art. 445. P. 490 reg. 3 v. o. — Toevoeging: 24. Beschikkingen van den Kantonrechter zijn, behoudens tegengestelde wetsbepaling, niet appellabel: art. 445 Sv.; vgl. Blok-Besier 1. 1. I p. 24.

P- 491. DERDE AFDEELING.

Van de Arrondissements-Rechtbanken.

P. 492 reg. 7 v. b. — Art. 358 Sv. 1921, nu art. 362.

493. Art. 47.

P. 493 reg. 15 v. o. — Toevoeging: 4. Zie no. 6 b—c op art. 32.

P- 494. Art. 48.

Toevoeging: en bij R. O. p. 191 reg. 3.

Art. 50.

P. 494 reg. 9 v. o. — Toevoeging: Zie nu art. 487 Sv. Vgl. Blok-Besier 1. 1. III (1926) p. 21—23.

P- 495. Art. 53.

P. 495 reg. 4 v. o. — Toevoeging: Zie verder H. R. 19 Nov.

1926, bij R. O. p. 344 geciteerd.

P. 496 reg. 8 v. b. — Na „maakte" in te voegen: Als de H. R. ook Rb. 's-Gravenhage 10 Dec. 1929 W. 12123, N. J. 1930

Sluiten