Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 529.

volge van art. 445 Sv., waarbij vgl. Simons, Sv. 7e dr. p. 52—53; Blok-Besier 1. 1.1 p. 31—32.

P. 531 reg. 10 v. b. — Artt. 385 en 406 Sv. 1921, nu artt. 406 en 428.

P. 531 reg. 16 v. o. — Toevoeging: 11. Een vonnis der Rechtbank ter zake eener overtreding, ingevolge verwijzing door den Hoogen Raad na cassatie van een in hoogste ressort gewezen vonnis van den Kantonrechter, is niet appellabel; vgl. BlokBesier 1. 1. I p. 28 (5°).

C. Art. 56 lid 3.

P. 531 reg. 5 v. o. — Art. 202 Sv. 1886, zie nu art. 332.

P. 533 reg. 7—6 v. o. — Artt. 328 vv., 462 (7°) Sv. 1921, nu artt. 332 vv. (speciaal 337 lid 6), 484 (7°).

P. 534. No. 3 a kan nu vervallen wegens art. 337 lid 2 Sv.; vgl. Simons, Sv. 7e dr. p. 231 v. o.—232 v. b.

P. 534 no. 3 6. — Artt. 380 lid 2, 394 (lid 2 is een vergissing), 400, 413 Sv. 1921, nu artt. 401 lid 2, 415, 421, 435.

Art. 57.

P. 535 reg. 18 nu te lezen: art. 21 leden 3—4 Sv. 1925.

P. 535 no. 3. — Toevoeging: Ygl. Besier in N. J.bl. 1 p. 648 (i. v. m. p. 624, 639—640, W. 11566 p. 4 kol. 1, 11570 p. 8 kol. 1—2) en hierna bij R. 0. p. 537 no. 6 op art. 58.

P. 535 no. 4. — Artt. 227 a—c, k leden 1—2 Sv. naar de wet van 1921 Stbl. 833, nu artt. 367—369, 376 leden 1—2.

P. 536. Art. 58.

P. 536 no. 1 i. f. — Het woord „nu" is te schrappen. — Artt. 402 en 404 Sv. 1921, nu artt. 423 en 425.

P. 536 reg. 7—6 v. o. — Na „Wb. v. Sv." in te voegen: 1886. — In plaats van „kan" en „is" lees nu: kon, respektievelijk was, onder Sv. 1886

P. 537 reg. 4—3 v. o. — Artt. 253 no. 8 en 252 m Sv. naar de wet van 1921 Stbl. 833, nu artt. 398 (6°) en 395,

Sluiten