Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 543.

zu der Lehre von der Revision im Strafverfahren (1925)

p. 199—236.

P. 544. Art. 86.

Toevoeging: en bij R. O. p. 191 reg. 3.

Art. 88.

P. 544 reg. 1 v. o. — Toevoeging: en Simoni$ Sv. 7e dr. p. 52 noot 1.

P. 545. Art. 90.

P. 545 reg. 10 v. o. — Toevoeging: Aangaande dq beschikkingen van den Hoogen Raad zie noot S. B. in W. 11948 en noot P. S. in N. J. 1929 p. 376, beide op H. R. 9 Jan. 1929, betreffende een meerderjarigverklaring.

P. 546. Art. 92.

P. 546 reg. 3 v. b. — In plaats van „26 noot 2" lees: 21, waarna toe te voegen: 7e dr. p. 49; Blok-Besieb 1. 1. III p. 12—15,

Art. 93.

P. 546 reg. 16 v. o. — Toevoeging: Simons, Sv. 6e dr. p. 26 noot 2, 7e dr. p. 53 noot 1.

Litteratuur over de cassatie.

P. 546 reg. 8 v. o. —Na „1925" in te voegen: p. 2 noot. Zie nog het bij R. O. p. 180 geciteerde werk van Marty.

P. 546 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Over de cassatie in belastingzaken de Leeuw in Themis 1927 p. 1—21 (vgl. W. P. N. R. 2998 p. 417—418).

P. 547 reg. 5 v. b. — Toevoeging: Vgl. nog het bij R. O. p. 543 geciteerde werk van Mannheim en Manigk in Die Reichsgerichtspraxis... Festgabe zum 50 jahrigen Besteben des Reichsgerichts, 1929, VI p. 94—210 (p. 94—96 litteratuur, p. 98—123 jurisprudentie), waarin p. 123—146 over de Revision in het algemeen. Beide geschriften pleiten voor een ruime toepassing der Revision. Manigk p. 124 v. o.—125 v. b, helt zelfs over

Sluiten