Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 580.

algemeene regeling, uitgegaan van een openbaar gezag. En dat is, hoewel genoemde conclusie het tegendeel beweerde, niet het geval bij de in no. 21 bedoelde dienstreglementen, die wel door den Minister worden goedgekeurd, maar niet van hem uitgaan. Ygl. ook de noot E. M. M. op het arrest van 1927 N. J. 1. 1. p. 417 kol. 1 v. b.

P. 580 reg. 1 v. o. — Toevoeging: Vgl. Mastboom 1. 1. p. 442. P. 581 reg. 10 v. b. — Na „te zijn" in te voegen: Sedert vgl.

0. a. H. R. 11 Febr. 1925 W. 11826; 3 Mei 1928 W. 11833, N. J. 1928 p. 1454.

P. 582 reg. 7 v. o. — Na „p. 648" in te voegen: Marty (bij

R. O. p. 180 geciteerd) p. 100—108.

P. 583 reg. 7 v. b. — Na „leer" in te voegen: gehandhaafd door H. R. 28 Jan. 1927 W. 11640 p. 1—2, N. J. 1927 p. 662, P. 583 reg. 15 v. o. — Na „geciteerd" in te voegen: Zie Marty

1. 1. p. 137-141.

P. 583 reg. 10 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 8 Maart 1928 W. 11841 p. 1 kol. 1—3, N. J. 1928 p. 644; 24 Juni 1927 (bij R. O. p. 587 reg. 12 v. b. te citeeren); 17 Juni 1927 W. 11703 p. 2—3, N. J. 1927 p. 1262;

P. 584 reg. 14 v. b. — Na „ook" in te voegen: de geciteerden

bij Léon-v. Praag, Int. priv.recht p. 29 no. 8;

P. 584 reg. 18. — Na „Jan. 1923" in te voegen: S. et P. 1924. 1. 73 (met noot, waarvan zie het slot; daar schijnt over het hoofd te zijn gezien dat de wet van het eene land niet vermag de jurisdiktie des rechters van een ander land te vestigen). P. 584 reg. 13 v. o. — Na „heeft." in te voegen: Zie nogCass. 10 Maart 1925, 7 Juli 1925, 30 April 1927 S. et P. 1927. 1. 30, 182, 208 (met noten); 7 Jan. 1929 J. D. I. 1929 p. 1248; 19 Febr. 1929, bij R. O. p. 586 reg. 7 te citeeren.

P. 584 reg. 1 v. o. — Na „1910" in te voegen: P. Arminjon, Précis de droit internat, privé I, 2e dr. (1927) p. 281 vv.; Pillet, Traité prat. de droit int. privé I (1923) p. 141—152; P. Poullet, Manuel de droit int. privé beige, 2e dr. (1928)

Sluiten