Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 587.

beoordeelde naar regelen van internationaal privaatrecht of de Nederlandsche dan wel de Nederlandsch-Indische wet toepasselijk was. Zie de noot E. M. M. op dat arrest N. J. p. 664, waar hij wijst op H. R. 13 (niet 30) Juni 1924 W. 11281, N. J. 1924 p. 859, uitmakend dat op zeker contract de Nederlandsche wet haar werking uitoefende. Ygl. A. C. J. Mulder, Inleid, tot het Ned. Int. priv.recht p. 252—253. — Voor Frankrijk vgl. Cass.

17 Jan. 1899 S. 1899. 1. 177, J. D. I. 1899 p. 1546, 6 Febr. 1900 S. 1900. 1. 161 en 29 Juli 1901 S. 1903. 1. 73.

P. 587 reg. 18. — Na „H. R." in te voegen: 22 Juni 1927 W. 11716, N. J. 1927 p. 1051; 26 Sept. 1923 W. P. N. R. 2903 p. 558; P. 587 reg. 6 v. o. — Na „wetsuitbreiding" in te voegen: Ygl. op dit punt H. R. 23 Febr. 1928 W. 11798, N. J. 1928 p. 1049, welk arrest kennelijk gemeend heeft logisch te interpreteeren, maar m. i. artt. 303—304 j° 770 a Rv. analogisch heeft uitgebreid. P. 589 al. 1 i. f.—Toevoeging: Vgl. P. Oertmann, Rechtsordnung

und Verkehrssitte (1914) p. 359—369, 516—520.

P. 589 reg. 6 v. o. — Na „1908" in te voegen: Marty 1. 1.

p. 114—119, 151—158, 164—168.

P. 590 reg. 14 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 10 Mei 1928 W. 11848, N. J. 1928 p. 1243; 2 Okt. 1925 W. 11442, N. J. 1925 p. 1211;

P. 591 reg. 1 v. b. — Na „203" in te voegen: Marty 1.1. p. 112—114. P. 591 reg. 12 v. b. — Na „gelet" in te voegen: Zie H. R.

18 Febr. 1927 W. 11646, N. J. 1927 p. 574 (vgl. de noot van E. M. M. p. 577).

P. 591 reg. 9 v. o. is te lezen: nader R. Mag. 1925 p. 20—22. —

In reg. 8 v. o. vervalt het woord „bedoeld".

P. 592. C. Art. 99 lid 1 no. 2. „ Verkeerde toepassing of schending". — Beslissing en motiveering. — Novum in cassatie. P. 593 reg. 12—13 v. b. zijn te lezen: van art. 99, vgl. R. Mag. 1925 p. 14 v. o.—21. Bij de daar p. 16 in de noot bedoelde Fransche jurisprudentie zie nog Cass. civ. 29 Nov. 1926 D. P. 1928. 1. 41 met noot Savatier. — Bij 1. 1. p. 18 vgl. de bij

Sluiten