Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 593.

Pu. O. p. 628 reg. 13 v. o. te vermelden concl. O. M. vóór H. R. 29 Maart 1926.

P. 593 reg. 16 — 17 v. b. — In plaats van „in het.... opstel" te lezen: R. Mag. 1925 p. 27 noot (alwaar lees: 1916 in plaats van 1906).

P. 593 reg. 4 v. o. i. f. — Toevoeging: Ygl. Marty 1.1. p. 75 v. b., 76 v. o.—77.

P. 594 reg. 3 v. b. — Toevoeging: e. Zie bij R. O. p. 586 reg. 1 v. o.

P. 594 reg. 17 v. o. — Na ,.oud" in te voegen: en daarbij thans art. 442

P. 595 reg. 14 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 11 April 1927 W. 11673, N. J. 1927 p. 584; 18 Juni 1926 W. 11529 p. 1 kol. 1—3, N. J. 1926 p. 1021 (contra O. M.); 13 Febr. 1925 W. 11381, N. J. 1925 p. 239; 25 Juni 1924 W. 11296, N. J. 1924 p. 1137;

P. 596 reg. 11—12 v. b. — De verwijzing te lezen: zie R. Mag. 1925 p. 4,

P. 597 al. 2 i. f. — De verwijzing te lezen: in R. Mag. 1925 p. 7—8 noot 2.

P. 599 reg. 12—11 v. o. — De verwijzing te lezen: in R. Mag. 1925 p. 10—12.

P. 600 reg. ] 2 v. o. — Na „Rv." in te voegen: (m. a. w. wat H. R. 28 Aug. 1925, bij R. O. p. 607 te citeeren, noemt een „zuivere" rechtsvraag)

P. 600 reg. 10 v. o. — In plaats van „gesteld" lees: gestelde.

P. 600 reg. 4 v. o. — Na „waren" in te voegen: öf geen aanleiding hadden

P. 601 reg. 3 v. o. — Toevoeging: Ygl. nog H. R. 20Nov. 1925 W. 11450, N. J. 1926 p. 43 (met noot P. S.), 4 Nov. 1927 W. 11767, N. J. 1928 p. 254, 16 Juli 1929 W. 12036 p. 2 kol. 1—3, N. J. 1929 p. 1577: zal een novum in cassatie kunnen worden onderzocht, dan moet de feitelijke grondslag daarvan blijken uit het bestreden vonnis. — De Hooge Raad

Sluiten