Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 663.

sprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door mindere waarde van aandeelen, H. R. 13 Febr. 1925 W. 11331, N. J. 1925 p. 257.

P. 664 c i. f. — Toevoeging: Vgl. Marty (bij R. O. p. 180 geciteerd) p. 253.

P. 665 reg. 9 v. b. — Na „was" in te voegen: Zie verder H. R. 28 Febr. 1929 W. 11958, N. J. 1929 p. 905; 27 Jan. 1928 W. '11803 (met noot H. d. J.; het door hem vermelde arr. H. R. van 1888 R. O. p. 664 no. 107 c), N. J. 1928 p. 417; 18 Nov. 1927 W. 11766 p. 2, N. J. 1928 p. 123 (met noot E. M. M.); 18 Febr. 1927 W. 11636, N. J. 1927 p. 658; 3 Febr. 1927 W. 11645 (met noot S. B.), N. J. 1927 p. 636 (met noot E. M. M.). Zie ook Marty 1. 1. p. 251—253.

P. 665 al. 2 i. f. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 168.

P. 666 reg. 4—5 v. b. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 171 noot.

P. 666 reg. 6 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 8 April 1929 W. 12004 (met noot D. S.), N. J. 1929 p. 894; 28 Juni 1926 W. 11520, N. J. 1926 p. 785 (op middel II A, oorzaak van een gemoedsbeweging);

P. 666 al. 1 i. f. — Toevoeging: Vgl. Marty 1. 1. p. 252 v. b.

P. 666 al. 2 i. f. — De verwijzing te lezen: R. Mag. 1925 p. 170 v. o.—171 v. b. (vgl. aldaar p. 166 tekst en noot).

P. 667 reg. 2 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 8 Maart 1928 W. 11841 p. 1—2, N. J. 1928 p. 771;

P. 668 no. 111 i. f. — Toevoeging: Over het begrip „natuurlijke verbintenis" zie H. R. 12 Maart 1926 W. 11488, N. J. 1926 p. 777, W. P. N. R. 2939.

P. 668 no. 112 i. f. — De verwijzing te lezen: Themis 1925 p. 209—211 en § 2 i. f. — Toevoeging: Daarbij vgl. concl. O. M. vóór H. R. 8 Jan. 1926 W. 11464, N. J. 1926 p. 203.

P. 668 reg. 13 v. o. — Na „Mei 1924" in te voegen: W. 11300 (met noot H. d. J.),

P. 668 reg. 3—2 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 29 v. o.—

Sluiten