Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 674.

P. 674 reg. 1 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 176.

P. 675 reg. 14 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 38—89.

P. 677 reg. 12 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 26 Okt. 1925 W. 11469, N. J. 1925 p. 1258 (implicite);

P. 678 reg. 13 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 8 Jan. 1925 W. 11348, N. J. 1925 p. 300 (implicite, bet O. M. uitdrukkelijk);

P. 679 reg. 18. — Na „H. R." in te voegen: 30 Jan 1925 W. 11367, N. J. 1925 p. 437 (implicite)

P. 680 reg. 5 v. b. — Toevoeging: c. De op de feitelijke beslissing dat de schuldenaar onwillig was te prestoeren, steunende gevolgtrekking dat hij in gebreke was, onverschillig of er een sommatie op te korten termijn was gedaan, is juist.

H. R. 18 Maart 1926 W. 11487 p. 1—2, N. J. 1926 p. 466.

P. 680 reg. 7 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 144 (met noot 2)

P. 681 reg. 11 v. b. — In plaats van „t. a. p." lees: p. 142—144.

P. 681 reg. 4 v. o. — Toevoeging: Vgl. Marty 1.1. p. 241—242.

P. 682 reg. 12 v. b. — Toevoeging: Bij dit no. 1266 vgl. Marty 1. 1. p. 240-241.

P. 682 reg. 16 v. b. — Na „p. 75" in te voegen: waarbij vgl. H. R. 24 Juli 1928 W. 11888 p. 4, N. J. 1929 p. 154.

P. 682 reg. 15 v. o. — Na „720'' in te voegen: Vgl. nog H. R. 7 Nov. 1927 W. 11764 p. 1—2, N. J. 1928 p. 53 en 28 Juni 1926 W. 11520, N. J. 1926 p. 785 (op middel II B), laatstbedoeld arrest ook betreffende het dreigen van oogenblikkelijk gevaar en overweldigenden psychischen dwang (zie concl. O. M.).

P. 682 reg. 9 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 27 April 1925 W. 11409 p. 1—2, N. J. 1925 p. 698 noot; 16 Maart 1925 W. 11373 N. J. 1925 p. 697;

P. 682 reg. 8—7 v. o. — Na „vroegere" in te voegen: en latere. Na „arresten": (vgl. de omschrijving van H. R. 16 Dec. 1929 W. 12076, N. J. 1930 p. 265).

P, 683 no. 129 i. f. — Toevoeging: 129A. De met bet oog op

Sluiten