Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 683.

art. 1406 B. W. gegeven beslissing op de vraag, of eischer behoefte beeft aan alimentatie, is i. c. o.

H. R. 27 Febr. 1925, twee arresten, het eene W. 11393, N. J. 1925 p. 566, het andere N. J. 1925 p. 570.

P. 685 no. 137. Dit no. vervalt bij invoering der wijziging van art. 47 (wordt 53) Gem.wet (Bijln Hand» Tweede Kamer 1929—1930 no. 45).

P. 686 reg. 7 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 30 Juni 1925 W. 11389, N. J. 1925 p. 823;

P. 688 reg. 2 v. b. — Na „arresten" in te voegen: Zie ook, naar aanleiding eener gemeenteverordening, H. R. 7 April 1926 W. 11519: de beslissing of er bij zekere danslessen sprake was van een vermaak, dat naar zijn aard is gelijk te stellen met een danspartij, is i. c. o.

P. 689 reg. 5 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 140—142.

P. 691 reg. 18. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 190.

P. 692 reg. 18. — Na „vroegere" in te voegen: en latere

P. 696 reg. 14 v. b. — Toevoeging: m. De opvatting van den lageren rechter omtrent het belang van partij bij een aankoop is i. c. o.

H. R. 12 Juni 1925 N. J. 1925 p. 1057.

P. 696 reg. 14 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 158.

P. 696 reg. 6 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 4 Juni 1928 W. 11862 p. 2 kol. 1—3, N. J. 1928 p. 1339;

P. 697 reg. 15 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 179.

P. 698 reg. 7 v. o.— Toevoeging: Ygl. Marty 1.1. p. 275 v. o.—276.

P. 699 no. 156 i. f. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 155—157.

P. 699 reg. 9—8 v. o. — De verwijzing te lezen.: 1925 p. 191 v. o.—192.

P. 700 reg. 11 v. o. — Toevoeging: Ygl. Marty 1.1. p. 255 v. o.

P. 700 reg. 2 v. o. — De verwijzing te lezen: 192-5 p. 188.

P. 701 reg. 3 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 11 Maart 1929 W. 11995, N. J. 1929 p. 855; 10 Dec. 1928 W. 11942 p. 5

Sluiten