Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 724.

bebouwde kom was ter plaatse, waar het ten laste gelegde feit als gepleegd was geconstateerd, daar dit punt feitelijk was. L. B. meent dat de H. R,., gelijk dikwijls mogelijk is, de feitelijke omstandigheden heeft ontleend aan de uitspraak van den lageren rechter en bedoeld heeft: de in die uitspraak vastgestelde feiten weerleggen de tegen haar aangevoerde grief. Zoo opgevat, zegt L. B. terecht, wijkt het arrest niet af van de vroegere jurisprudentie. En hij merkt nog op dat, hoewel de bedoelde beslissing over de bebouwde kom afhangt van feitelijke omstandigheden, deze betrekking hebben op werkingssfeer en geldigheid eener verordening, dus op een rechtspunt, niet bloot op het ten laste gelegde feit.

P. 725 d i. f. — Toevoeging: Vgl. H. R. 15 Okt. 1928 W. 11891, N. J. 1929 p. 53.

P. 725 reg. 10 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 156 noot.

P. 728 no. 215. — Art. 347 Sv. 1886 vgl. nu art. 430.

P. 729 reg. 1 v. b. — Na „Swb." in te voegen: Zie daarop H. R. 5 Dec. 1927 W. 11781 p. 5 kol. 2, N. J. 1928 p. 172 (implicite).

P. 730 no. 222 i. f. — Toevoeging: en H. R. 14 Mei 1928 W> 11851, N. J. 1928 p. 1155.

P. 731 reg. 6 v. b. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 185.

P. 733 al. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. Mabty 1. 1. p. 209 v. b.

P. 734 reg. 4 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 17 Nov. 1924 W. 11305 p. 5—6, N. J. 1925 p. 157;

P. 734 reg. 7 v. o. — De verwijzing te lezen: 1925 p. 179—184, 185 v. o.—187.

P. 735 reg. 15 v. b. — Na „H. R." in te voegen: 8 Febr. 1929 W. 12053; 15 Dec. 1927 W. 11778, N. J. 1928 p. 235 (beide implicite);

P. 735 reg. 5 v. o. — Na „1922" in te voegen: en noot P. S. in N. J. 1927 p. 397 op H. R. 28 Jan. 1927. Z. i. is de beoordeeling van de gegeven omstandigheden de konkreete beslis-

Sluiten