Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 760.

gaan of zij aan art. 261 voldoet: H. R. 24 Jan. 1927 W. 11645,

N. J. 1927 p. 244.

P. 760 al. 2. — In plaats van „dagvaarding van een andere" lees: andere dagvaarding dan die van de (enz.) — Toevoeging aan die alinea: Zie bij R. O. p. 755 reg. 2 v. o.

P. 760 al. 3 i. f. — Toevoeging: Anders dan in 1862 was bet geval, berecht door H. R. 8 Nov. 1926 W. 11595 p. 2 kol. 1 3 (met noot D. S.), N. J. 1926 p. 1342 (met noot L. B.) contra O. M. (Adv.-Gen. Besier) gewezen. D. S. meent dat de H. R. aan de hand van dagvaarding en oproeping had moeten nagaan of de wijze van beteekening (in appèl) wettig was. In deze zaak was niet evenals in 1862 de vraag te beantwoorden, of de beslissing van den lageren rechter omtrent den inhoud van het exploit juist was, doch enkel die of vaststond dat de beteekening was geschied, wat in cassatie werd beweerd,

' maar de Hooge Raad nam het niet aan, nu het niet bleek uit de aangevallen beslissing. En terecht zegt L. B. 1. 1. p. 1343 kol. 3 dat de twee door D. S. bedoelde en gelijkgestelde vragen wel aan elkaar verwant zijn, doch dat ten aanzien der uitlegging van de dagvaarding de Hooge Raad de tenlastelegging vindt in de bestreden uitspraak.

P. 760 reg. 2 v. o. — Na „H. R." in te voegen: 22 Nov. 1926 W. 11616 p. 3—4, N. J. 1926 p. 1393;

P. 761 reg. 14 v. b. - Na „H. R." in te voegen: lOFebr. 1930 W. 12101 p. 4 kol. 1—3; 28 Okt. 1929 W. 12051 p. 2—3, N. J. 1930 p. 7; 30 Sept. 1929 W. 12038 p. 4, N. J. 1929 p. 1584; 4 Maart 1929 W. 11976, N.J. 1929 p. 842; 26 Nov. 1928 W. 11926, N. J. 1929 p. 599; 5 Nov. 1928 W. 11914, N. J. 1929 p. 532; 12 Maart 1928 W. 11819 p. 3 kol. 1—3, N. J. 1928 p. 836; 26 April 1926 W. 11529 (met noot D. S.), N. J. 1926 p. 567; 14 Dec. 1925 W. 11528, N. J. 1926 p. 50; 9 Nov. 1925 W. 11473 p. 1 kol. 1—3 (met nootD. S.), N.J. 1925 p. 1234—1235; twee arresten van 4 Okt. 1925 N. J. 1925 p. 1102 (met noot L. B.) en p. 1104 kol. 1 (het eerste contra, het tweede cf. concl. O. M.);

Sluiten