Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 839.

P. 839 al. 2 i. f. — Toevoeging: J. Magnus, Die Rechtsanwaltschaft 1925, nieuwe uitg. 1929 (vgl. Adv.bl. 13 p. 75—78, A. R. W. 21 p. 605—606, J. W. 1929 p. 3119—3121); M. Rumpf, Anwalt und Anwaltsstand 1926 (vgl. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. 83 P- 178—179); F. Kübl, Geschichte der österreich. Advokatur 1925; Heine in Die Justiz 1 p. 42—46. — Voor de jongste litteratuur in Duitschland en andere landen zie J. W. 1929 p. 3203—3206. — Over de opleiding tot advocaat het in W. 12093 p. 8 vermelde Duitsche werk.

P. 839 b i. f. — Toevoeging: Adv.bl. 10 p. 144—146,11 p. 137—141, 191—194, 12 p. 48—62; D. Jur. Zeit. 1927 kol. 769—773, 1928 kol. 21—24. —K. Salaban, Handbuch des internationalen Rechts 1928—1929, 2e uitg. van zijn Europabuch der Rechtsanwalte und Notare 1926, geeft onder meer een adresboek van verschillende Europeesche advocaten.

P. 840 d. - Toevoeging: Vgl. Schorer in Adv.bl. 13 p. 1—13.

P. 840 g. — Toevoeging: Vgl. Adv.bl. 13 p. 17—26. Over het gevaar dat in Nederland de advocatie een bedrijf wordt Adv.bl. 8 p. 89—104, 118-140, 159—160 (W. 11413 p. 4), 176—181, 11 p. 75—78.

P. 840 h. — Na „9996 p. 4" in te voegen: Adv.bl. 11 p. 14—19 (geschiedenis). — Na „p. 200 v. o." in te voegen: Over de Union internationale des avocats Adv.bl. 11 p. 123—125.

P. 840,;'. — Toevoeging: Adv.bl. 8 p. 38—44,65—88,109—112, 9 p. 118—121, 12 p. 182. — H. R. 1 Maart 1929 Adv.bl. 12 p. 85 (94) besliste dat het met de eer van den stand der advocaten in strijd is 1° reclame te maken, 2° vast samen te werken met personen buiten den stand der advocaten, 3° zich onder het toezicht van zulke personen te stellen voor het geven van adviezen. — Over het reclame maken vgl. ook Adv.bl. 9 p. 80, 118—121, 147—156. — Tegen het zich onderwerpen aan, door een buiten de advocaten en procureurs staanden persoon te geven, opdrachten voor een te voeren geding, Raad V, Toezicht bij den H, R. 13 Juli 1927 Adv.bl. 10 p. 94—97.

Sluiten