Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 842.

Hieronder rvorden de artikelen van het nieuwe Reglement aangeduid, telkens met venuvjzing naar die van het oude, loaarop p. 842— 855 betrekking hebben. Op de artikelen, waarmee geen in het oude Reglement kor respondeert, is nog niets te vermelden.

Art. 1. Ygl. art. 4 § 1 oud.

Art. 2. Vgl. art. 1 oud.

P. 842—843. Nos. 1 en 2 op art. 1 oud vervallen. — Vgl. nu Hesse in W. 12075 p. 8.

P. 843 no. 3. — De verwijzing naar artt. 5a en b nu te lezen: zie artt. 5—8 Regl. 1929.

Art. 3. Vgl. art. 2 oud.

Art. 4. Vgl. art. 5 oud.

P. 844 reg. 4 v. b., 15 en 9 v. o., p. 845 reg. 1 v. b. en 4 v. o. — Na „5" in te voegen: oud, nu art. 4.

P. 844 reg. 13 v. b. — Bij „beheerscbt" een noot: Vgl. echter voor burgerlijke zaken Woltebbeek Muller in N. J.bl. 4 p. 285 — 290 en daarbij Bake aldaar p. 465—466.

P. 845 reg. 5 v. b. — Na „art. 1" in te voegen: oud

P. 845 reg. 15 v. b. —Na „S." in te voegen: Ferf in W. 4826 p. 4

P. 845 reg. 5 v. o. — Toevoeging: Vgl. W. 11468 p. 1, 11472 p. 8.

P. 846 reg. 3 v. b. — Na „art. 5 6" toe te voegen: oud (nu artt. 6—8).

Art. 5. Vgl. art. 5 a leden 1 en 2 oud, art. 5 ö lid 1 oud.

P. 846 reg. 5 v. b. — Na „b" in te voegen: [beide oud, nu artt. 5—8]

P. 846 reg. 8 v. b. — Na „b" in te voegen: [oud, nu art. 5]

P. 846 reg. 11 v. b. — Na „11" in te voegen: [oud, nu art. 30]

P. 846 reg. 13 v. b. — Na „lid 2" in te voegen: [oud, nu art. 6, 2°]

P. 846 reg. 11 v.. o. — Toevoeging: 3. De gegrondheid van een tegen de inschrijving wegens voorafgaand faillissement van den betrokkene gedaan verzet hangt af van de oorzaken, die

Sluiten