Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bii

P. 847.

nos. 1 en 2. In no. 2 na .,§ 8" in te voegen: oud, zie

. nu art. 13, 2°.

Art. 14. Vg]. art. 3 oud. Daarop zie Adv.bl. 9 p. 91—92, 12 p. 117—119.

Art. 15. Vgl. art. 18 oud (gewijzigd: Stbl. 1925 no. 463). Zie vóór art. 1 no. 4 j (8°), R. O. p. 841 v. o.

Art. 16. Vgl. art. 21 oud. — Zie R. O. p. 853 en aangaande het staande pleiten Bake in "W. 11500 p. 4.

Art. 17. Vgl. art. 7 oud. — Zie Wolterbeek Muller in W. 10000 p. 9; v. Stipriaan Luïscius in N. J.bl. 3 p. 439—441.

Art. 18. — Zie boven no. 3 op art. 5 (nieuw); Adv.bl. 9 p. 108—110.

Art. 19. Vgl. art. 13 oud en daarop W. 5985 p. 4, 6808 p. 3—4, 6811 p. 3. — "Wijziging van art. 19 (1°) is voorgeslagen in Adv.bl. 12 p. 135.

Art. 21. Vgl. art. 15 oud.

Art. 22. Vgl. art. 16 oud en daarop Tasman in Sociaal Weekblad van 29 Juni 1907; W. 11788 p. 1 kol. 2, 11793 p. 4 kol. 2, 11795 p. 4 kol. 1, 11798 p. 8 kol. 1, 11802 p. 8, 11943 p. 7; N. J.bl. 3 p. 317—318; Adv.bl. 11 p. 147—156.

Art. 23. Vgl. art. 17 oud. — Zie R. O. p. 851—852 nos. 1—4. — P. 851 reg. 11 en 7 v. o. na „17" in te voegen: [oud, nu 23]. — P. 851 reg. 4 v. o. na „13—17" in te voegen: [oud, nu 19—23]. — P. 852 reg. 2 v. b. na „16" in te voegen: oud, nu 22. — P. 852 reg. 10 v. b. na „11" in te voegen: oud (p. 849 v. o.). — P. 852 reg. 17 en 13 v. o. na „11" in te voegen: oud, nu 30—33.

Artt. 24—26. Vgl. artt. 17 a—c oud (Stbl. 1925 no. 463).

Art. 27. Vgl. art. 19 leden 2—4 oud.

Art. 28. Vgl. art. 9 oud. — Zie R. O. p. 848.

P. 848 reg. 10—15 v. b. — No. 1 vervalt.—Nos. 2 en 3 worden nos. 1 en 2.

P. 848 reg. 13 v. o. — Na „27" in te voegen: oud (zie nu art. 46)

Sluiten