Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET . VAN 10 NOVEMBER 1875, Staatsblad no. 204, tot opheffing van de provinciale gerechtshoven en instelling van nieuwe geregtshoven

Art. 6 lid 2.

Deze bepaling brengt niet mee dat, als partijen bij een vóór de invoering der wet van 1875 aangegaan contract een bij die wet opgeheven Hof hebben aangewezen om hun geschillen uit dat contract te berechten, het naar die wet in de plaats van dat opgeheven Hof aangewezen Hof, ook zonder dat.diu bij later contract is overeengekomen, mede in den zin van het bedoelde contract is aan te merken als getreden in de plaats van het bij dat contract aangewezen Hof.

Rb. Groningen 28 Okt. 1927 W. 11766, N. J. 1929 p. 270.

P. 863. WETTEN VAN 9 APRIL 1877, Staatsbladen nos. 74—78.

P. 863 reg. 11 v. b. — Toevoeging: bij de wet van 24 December 1929 Staatsblad 569.

P. 863 no. 1. — De daar bedoelde wetsontwerpen zijn in 1929 ingetrokken.

P. 864. WET VAN 9 APRIL 1877, Staatsblad no. 80.

P. 864 reg. 1 v. o. — Vgl. bij p. 863 op de wetten van 1877 Stbl. 74—78.

P. 865. WET VAN 5 JULI 1910, Staatsblad no. 181.

P. 865 reg. 13—14 v. b. —' Het woord „en" in reg. 13 vervalt. Na „218" toevoeging : bij de wet van 31 December 1925 Staatsblad 549 (waarvan art. VII de genoemde wet van 1924 te dien opzichte heeft ingetrokken), bij de wet

Sluiten