Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belastingplicht. Rechterlijk onderzoek. —I p. 266—268,352 (no. 83)

Beleedigde partij in strafproces. —I p. 85—86, 98—99,337; II p. 531—534

Beloop van rechtsvordering. —II p. 203—204 (Inhoudsopgaaf), bij p. 344

Benoeming van ambtenaren en van kerkelijke beambten, verkiezingen. — lp. 407—408, 477—479, 483—488 „ van beheerders eener stichting. — I p. 8

„ van scheidslieden. — lp. 8v. o.—9v. b. ;IIp. 291 v. o.

„ van taxateurs. — lp. 7—9

Berde. Te — brengen. — II p. 433-436 Beroepswet. Zie Ongevallenwet

Beschikkingen. Appellabiliteit. — II p. 288—297, 490 (d) p. 503, 529 (no. 9)

„ Cassatie. — II p. 550—558

Beslag. Kosten,schadevergoeding. —lp. 82—83, 91 (nos. 25, 26), p. 96 (b), bij p. 191 (no. 20 A), p. 451; II p. 83 (no. 12), p. 258—260

„ op onroerend goed. — II bij p. 322 (no. 19 A) „ Yanwaarde- en vanonwaardeverklaring. Opheffing. — I p. 29—30, 52—53, 99-112, 117—118, bij p. 144 (no. 25 A), p. 451; II p. 258-260, 326 (no. 25) p. 498 (no. 6 c)

„ Verklaring van derde. — II p. 261-—263, 326 (no. 26) „ Verlof President Rb. —I bij p. 6 (no. 7), p. 451,636 (no. 44) Beslissing. Terminologie. — lp. 164—166 Bestemming ten algemeenen nutte. Zie Zaken Bestuursdaden Beoordeeling rechtmatigheid door burgers. — I p. 460—463 n Beoordeeling rechtmatigheid door rechterlijke

macht. —lp. 51 (no.37),p.216—217,401—518 n Buiten effekt stellen of te niet doen door

rechter. — lp. 443—445, 517 (no. 39), p. 684—692; II bij p. 204 (no. 10 A)

Sluiten