Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cassatie. Uitspraken enz. onderworpen aan -. Zie op art. 95 Zie Beschikkingen, Discretionaire bevoegdheid, Feit en recht, Handelingen, Hooger beroep strafzaken en , Motiveering, Wet Collecteeren. — II p. 64—65 Collegiale rechtspraak. — lp. 763—764 Compensatie. Zie Schuldvergelijking Competentie-Bevoegdheid. Terminologie. — I p. XI

n in burgerlijk proces. Maatstaf het gevorderde. —

II p. 191-198 „ in burgerlijk proces in den regel niet afhankelijk

van verwering. — II p. 198—203 n in burgerlijk proces. Zie Beloop

n in strafproces. Kwalifikatie van feit. — II p. 462

(no. 2 a)

n in strafzaken. Niet strafbaar feit. — II p. 462

(no. 2b)

n in strafzaken. Bewijs van —. — II p. 461—462

,, in strafzaken. Ter zitting gebleken omstandig¬

heden. — II p. 462-—467 w Concurreerende —. — lp. 75—77, bij p. 103

(no. 43 A)

n Gedeeltelijke —. -»■ I p. 23—31

n Grondslag is de wet. — lp. 7—11

„ Incidenteele vorderingen. — Ip. 135—136,143

146

n Inkrimping van — en van jurisdiktie. — I bij

p. 74 (no. 76 A); II p. 25—26 (J), p. 282 (nos. 2, 3) van Ned. rechter niet afhankelijk van vreemde wet. — I bij p. 12 h van vreemden rechter niet afhankelijk van Ned.

wet. — I p. 12

Opdracht in kerkelijk reglement. — lp. 10—11 n van staatsorganen. Opdracht door Rijksonder-

deelen. — lp. 9—10

Sluiten