Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Competentie. Zie Gezag van gewijsde, Noodtoestand, Overgangsrecht, Praejudicieele geschilpunten, Prorogatie, Samenloop Comptabiliteit. — I p. 67—68

„ Zie Gemeenterekening

Concessie en vergunning. — I p. 39 (no. 13),p. 206—207,425, 438 v. o., 440 (e), p. 556; II p. 39—40, 91 (no. 36), p. 107—110 Concurrentiebeding. Zie Arbeidsovereenkomst Concursus. Zie Samenloop Condictio indebiti. Zie Terugvordering Consignatie. Zie Aanbod

Continuatie van overeenkomst. — II p. 380 (b)

Contract. Zie Overeenkomst Conversie. — II p. 63—64 Coöperatieve vereeniging. Zie Statuten Cumulatie en splitsing van vorderingen. Voeging door rechter. — I bij p. 26 (no. 8 A), p. 27—28; II p. 227—248

Deelbaarheid en ondeelbaarheid, Hoofdelijkheid. — I p. 40

(no. 17); II p. 196- 197, 228—229, 232-234, 352—353 De facto Regeering. — lp. 219—221 Dertiende penning. — II p. 119—120, 341 Deskundigen en rechter. — II p. 29 Détournement de pouvoir. — lp. 556—559 Dicta ter rolle. — lp. 126 (ö); II p. 502—503, 550 (no. 3) Disciplinaire beslissingen. — lp. 310 noot; II p. 138, 159 Discretionaire bevoegdheid van rechter en cassatie. — II p. 617—626

Doelmatigheid van bestuursdaad. Zie Eindoordeel Doorhaling op kadaster. — I p. 87 (no. 18), p. 94—95,432 (d),

p. 673—674 Doorvaartgeld. — II p. 321—322 Drankwet. — I p. 185—186, 257—259, 411 (ƒ), p. 475 Dijkgeschot. Dwangbevel, waarde. — II p. 208—209

Sluiten