Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontslag. — I bV) p. 345, p. 483 noot 1, p. 488 v. o.—489, bvj

p. 549 reg. 8 Onttrekking van rechtspraak. — II p. 25—26 Openbaar Ministerie. — II p. 141 — 157, 491—492 Openbare orde. Zie Orde

Openbare terechtzitting en zitting met gesloten deuren.

— II p. 162-169 Openbare wegen, enz. — I p. 94, 264—265, 344—345,

385—400, 548 (6); II p. 42—43, 45—50, 63 (no. 3), p. 69 (no. 13), p. 82 (no. 8), p. 95 (no. 8a) „ „ Zie Leggers

Opheffing. Zie Beslag Opleiding. Zie Juristen Opruiming. Zie Amotie Opstal. — II p. 319—320 Orde. Openbare — en veiligheid. — Ip. 550 Orderbiljet. Zie Accept

Overeenkomst. Eindoordeel over praejudicieel geschilpunt.— I p. 656—662 „ Vorderingen uit —. — II p. 106—110

„ Zie Aanbesteding, Arbeidsovereenkomst, Arbi¬

traal beding, Huur, Koop, Ontbinding, Statuten Overgangsrecht. — I p. 698—710 Overhe'idsdaden. Zie Bestuursdaden Overschot. Zie Restant

Overschrijding van rechtsmacht. — II p. 800—808 Overtredingen. — II p. 467—470, 516-519 Overwegingen van vonnis. Gebondenheid der administratie. Zie Administratie

Pacht. Zie Huur Pensioen. Zie Salaris Periodieke uitkeeringen. Zie Uitkeeringen Personeel statuut. Jurisdiktie. — lp. 728—729

Sluiten