Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regeling. Zie Gemeenschappelijke —.

Reglementen. Zie Kerkelijk recht, Statuten Rekening. — II p. 378—379

„ Zie Gemeenterekening Rekening-courant. — II p. 361—863, 379 (no. 406), p. 408—409

Rekening en verantwoording. — I p. 251 v. o., p. 252;

II p. 125—132, 422—423 Rekenkamer. Zie Comptabiliteit Rente. Zie Grondrente, Interessen

Renvooiprocedure. Appellabiliteit. — II p. 506—507 Request-civiel. — II p. 501 (i), p. 552 (no. 7a), p. 570

(no. 10), p. 811 — 812 Requisitie. — II p. 87—88 Reserve. Zie Voorbehoud

Restant van schuld. — II p. 197 (no. 5), p. 354, bij p. 356,

359, 361 (d), p. 369 (no. 28)

Retentierecht. — II p. 335 (no. 42b)

Retributies. Publiekrechtelijke —. — IIp.79v.o.—80, 518—523 Riddersoldij. — I p. 405—406, bij p. 440; II p. 70 Rogatoire commissies. — II p. 185 (no. 5)

^Rooilijn. — I p. 446 v. o., 551, 681 (no. 6)

Rijksbelang, provinciaal en gemeentebelang.

I p. 524—536, 541—544 Rijkswaterstaatswerken. Zie Openbare wegen, Wet 1891 Stbl. 69

Rijnvaart verdrag. — I bij p. 112 (no. 49 C)

Salaris, pensioen, wachtgeld ambtenaren. — Ip. 46—47, 91 (no. 24), p. 367, 436—437, 439—440, bij p. 524 (g), bij. p. 556 (no. 20 G), p. 681 (no. 5); II p. 70-77, 367—368 Samenloop in strafzaken. — II p. 436 (no. 5), p. 486 (no. 14), p. 487—488, 524—526 n van rechtsvorderingen in formeelen zin. Zie

Cumulatie

Sluiten