Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenloop van rechtsvorderingen in materieelen zin. — II p. 245 (e)

Samenstelling der gerechten, overgangsrecht. — lp. 704

(no. 12, verwijzing)

Schadevergoeding. Accessoire vordering tot —.— lp. 81—85, 89-91, 93—94, 97-98; II p. 249—252 >, bij arbeidsovereenkomst. — II p. 411—412

» bij inbreuk op zakelijk recht. — Ip. 83—85,

95 (no. 32); II p. 322—324 » en nakoming. — I p. 82 (no. 9)

» » ontbinding. — I p. 81—82, 97—98;

II p. 452—454 » » ontruiming. — II p. 429 (no. 2), 452

n wegens onrechtmatige bestuursdaad. —

I p. 53—58, 71 (no. 67), p. 154 v. o—155, 229, 419—433, 516—517, 561, 689-692;

II p. 81—82

» wegens rechtmatige bestuursdaad. —

II p. 83—84

» wegens onrechtmatige daden van zedelijke

lichamen. — II p. 82—83 » wegens onrechtmatige inbreuk op open¬

baarheid van weg. — II p. 82 (no. 8) n Zie Beloop (verwijzing)

Scheiding en deeling. Accessoire vordering tot —. — I p. 95—96 Scheidslieden. Zie Arbitraal beding, Benoeming Schending en verkeerde toepassing der wet. — II p. 592—595 Schepelingen. — II p. 405—406 Schepen. Zie Immuniteit van jurisdiktie Schuldbekentenis. — II p. 380 (c)

Schuldvergelijking. — I p. 195 al. 1; II p. 193 (a), p. 356

(no. 15), p. 358—361 Schuldvordering. Geschil over —. — II p. 69—92 Sententia declaratoria. — I p. 4 (no. 7), p. 12 v. b., p. 73 (no. 71); II p. 207—211

Sluiten