Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkiezingen. Zie Benoeming Verknochtheid. — II p. 501—502 Vermeerdering. Zie Verandering

Vermindering koopprijs (art. 1522 B. W.). — II p. 328 (no. 29) Vermogensbelang, art. 2 R. O.— II p. 104 (nos. 10 en 10 A) Vermogensbelasting. — I p. 68 (no. 62)

Vernietigende gebreken. — II p. 327—328 Vernietiging van bestuursdaden. Zie Bestuursdaden

„ van verordeningen. — lp. 349—351, 405,

bij p. 543 noot „ Zie Onbruikbaarmaking

Vervallenverklaring. Zie Lidmaatschap, Rechtspersoonlijkheid

Verwering. Zie Competentie, Hooger beroep Verwijzing vordering na gedeeltelijke ontoewijsbaarverklaring. — II bij p. 195 (no. 3 c) „ Zie Rechter (gebondenheid aan —), Renvooi¬

procedure

Verzekering door meerderen. — II p. 195 (no. 4 o), p. 228 al. 2

n Zie Benoeming van taxateurs

Ver zekeringsplicht (invaliditeitswet). — I bij p. 353 (no. 86 A) Verzekeringspremie. — II p. 214—215, 346—347 Verzet tegen dwangbevel. — lp. 52 (no. 40), p. 61—63, 66—68, 78 (no. 2), p. 189 (no. 17); II p. 208 (d), p. 287 (d 1°) „ tegen eedsaflegging. — II p. 287 (6) n „ strafvonnis door ander dan veroordeelde. — I bij p. 314 (no. 59 A)

Verzwarende omstandigheden. Zie Competentie, Hooger beroep Vikariegoed. — II p. 65-67, 331—332 Vischrecht. — II p. 115—116, 339 (no. 53)

Visscherij bestuur. — I p. 436 Visitatiegeld. — II p. 341 (no. 58)

Voeging. Zie Cumulatie, Interventie

Volkenrecht en rechterlijke competentie. — Ip. 711—757 Zie Praejudicieele geschilpunten van —

Sluiten