Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voluntaire jurisdiktie. — I p. 5—6, 16, 20—22, 126,

448—452; II p. 298—299, 498 (no. 6 a)

„ „ Appellabiliteit bij —. II p. 288—

297, 499

„ „ van Kantonrechter. — II p. 2.98—299

„ „ Grondslag is de wet. — Ip. 7—9

„ „ Zie Gezag van gewijsde

Vonnis. Terminologie. — lp. 125—126; II p. 169—171

„ Opmaken van — volgens grondwet. — II p. 171—181 „ Wijzen van —. — II p. 182—183 Voorbehoud van latere vordering. — II bij p. 351 (no. 11 f),

bij p. 378 (no. 38 d)

Voorschotten op loon. — II p. 409—410, 419—420 Voortzetting vroegere procedure. — I p. 120—124 Voorwaardelijk contract. Rechtstitel bij terugvordering. —

II bij p. 378 Voorzitter. Zie President Vreemdelingenwet. — I p. 608 noot 2, 643 Vrouwen in de rechterlijke macht. — lp. 760—763 Vruchtgebruik. — II p. 334 (no. 40)

Vruchtgenot. Ouderlijk—. — II p. 329 (no. 33) Vrijheidsrecht als burgerlijk recht. — II p. 93—94 Vrijwaring. — I p. 80 (nos. 5 en 6), p. 116 (no. 20), p. 135 v. o.— 136, 141 (no. 20), p. 145 (no. 28), p. 147—149; II p. 258 (no. 25)

„ en arbeidscontract. — II bij p. 422 (nos. 21 B

en C)

Waarborgnorm. — I p. 468 Waarde rechtsvordering. Zie Beloop Wachtgeld. Zie Salaris

Wacht gel den besluit. — I bij p. 556 (no. 20 B) Waterlossing. — I p. 41 (no. 20); II p. 100—104, 324—325 Waterschap. Overeenkomsten van —. — II p. 89—90

Sluiten