Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waterschap. Vereisch ten. — lp. 682—634

„ Zie Dijkgeschot, Polderlasten

Waterschapsbestuur. — I p. 210—212, 485 v. o.—486 Waterschapsverordeningen en -belangen. — lp. 348— 349, 545—547

Water'scbapswetgeving. — I p. 379—382, bij p. 412, p. 554—555, bij p. 556 (no. 20 A), p. 557, 630— 632, 668 v. o.— 670; II p. 85—86, 509-510 Weerspannigheid. — I p. 480 Wegen. Zie Openbare wegen Wegruiming. Zie Amotie Weiderecht. — II p. 121—123, 339—340 Wet (in art. 99). — II p. 571—591

„ Uitlegging en toepassing door rechter. — lp. 767—768 „ Alg. Bepalingen. Art. 3. — lp. 578—579 noot, p. 712,

716-717

„ n „ Art. 5. — I p. 459 v. o.—460, 716 noot 3 „ „ „ Art. 11. — I p. 458 „ „ „ Art. 13. — I p. 692 „ 1862 Stbl. 62 (gedistilleerd). — I bij p. 641 noot „ 1891 „ 69 (Rijks waterstaatswerken). — Ip. 523 (no. 3 a)

„ 1900 „ 118. — I bij p. 526

„ Zie Armbestuur, Drankwet, Erfgooierswet, Gemeentewet, Invaliditeitswet, Invorderingswet, Leerplichtwet, Muntwet, Mijnwet, Onderwijs (L.), Ongevallenwet, Provinciale wet, Rechtspersoonlijkheid, Spoorwegwet, Tarief, Telegraafwet, Veewet, Veiligheidswet, Vreemdelingenwet, Waterschapswetgeving, Wetboeken, Woningwet, Zondagswet Wetboeken B. Rv. Art. 624. Zie Arbitraal beding Artt. 721—770. Zie Beslag B. W. Art. 380. — I p. 6 (no. 3)

Art. 1591 en bevel B. en W. — I p. 207 (no. 10)

Sluiten