Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tsij

P. 84.

W. 12004, N. J. 1929 p. 1446 en daarbij Wiersma en v. Deventer in W. 12010 p. 4, 12015 p. 4, 12020 p. 8. Vgl. voorts Rb. Rotterdam 23 Okt. 1928 W. 11930, N. J. 1928 p. 1648. Ten aanzien van de toepassing der Ambtenarenwet zie art. 1 dier wet.

P. 84 noot 148. — Noyon 4e dr. (1926) p. 177 noot.

P. 85 tekst, reg. 8 v. o. — Bij „aard" een noot: Op haar werd overigens in de eerste helft der negentiende eeuw het B. W. (vroeger het wetb. Lod. Nap. en de C. c.) toegepast, vgl. H. R. 20 Dec. 1844 W. 561, R.spr. 19 § 61, v. d. Hon. G. Z. 3 p. 53, R. B. 1845 p. 64, W. B. A. 2.

P. 85. § 7. Vergunningen en concessies.

P. 85 noot 151 reg. 4 v. o. — Na „kol. 1" in te voegen: v. d.

Grinten in Gem.bestuur 7 p. 502, 504—505.

P. 86 noot. — Toevoeging van litteratuur: H, N. J. V. 1927 I, 1 (3°) p. 1—20, I, 2 p. 1—24, II p. 10—96; R. Mag. 1927 p. 247—251 jis p. 476—477; Gem.bestuur 7 p. 361—362, 502—504; N. J.bl. 2 p. 409-416; G.st. 3970 (1°), 3971 (1°); Themis 1929 p. 233—237. — Fleiner 8e dr. p. 150—154. P. 87 noot, reg. 9—10. — Hauriou lle dr. p. 793—794 jap. 714. P. 87 noot, reg. 12. — Na „107;" in te voegen: Duguit, Traité 2e dr. I p. 313—315, III p. 345—350, 404, 414—426; Jèze, Les principes I p. 199—203, II p. 271—273, 283—284, III p. 9—10, 341—407 en in Revue du droit public 1925 p. 529—602; H. RediITjil, Nature juridique de la concession de service public, diss. Bordeaux 1925; A. Blondeau, La concession de service public, diss. Grenoble 1929; Cons. d'Etat25 Nov. 1921, 2 Maart, 20 Juli en 10 Aug. 1923 S. et P. 1923. 3. 33 met noten Hauriou;

P. 87 noot, reg. 13—14 en reg. 11 v. o. — O. Mayer 3e dr. II p. 89—107 jis p. 47—48 v. b., 243—268. — Hatschek 5e tot 6e dr. (Lehrb.) p. 140—148, 356-359, 436, 438, 450-451. — Pleiner 8e dr. p. 345—351, 405—406, 410--412. —Voegbij: W. Jellinek,

Sluiten