Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ach God nog toe! Ik vraag, wat of de generaal zei, toen gij de portefeuille onder den stoel had gevonden? Ge hadt toch eerst samen gezocht.

— Eerst samen. Maar ik erken, dat ik dat keer niets gezegd had en er de voorkeur aan had gegeven hem niet mee te deelen, dat ik de portefeuille al op mijn eentje gevonden had.

— Maar... waarom dan ?... En was het geld ongeschonden ?

— Ik heb de portefeuille geopend; alles was er, zelfs tot op den laatsten roebel.

— Was het mij toch komen vertellen, merkte de vorst in gedachten verzonken op.

— Ik was bang, vorst, om u persoonlijk lastig te vallen, bij al uw eigen en misschien om zoo te zeggen bizondere indrukken; en behalve dat, nam ik ook zelf den schijn aan van niets te hebben gevonden. Ik heb de portefeuille geopend, nagezien, dan weer dicht gedaan en ze weer onder den stoel gelegd.

— Maar waarom dan toch?

— Zóó maar; uit nieuwsgierigheid wat er verder zou gebeuren, grinnikte Lebedef plotseling en wreef zich de handen.

— Dus ligt ze nu nog daar, van eergisteren af?

— O nee; ze heeft er slechts vierentwintig uren gelegen. Ziet ge, ik had in zekeren zin de bedoeling, dat de generaal ze eveneens zou vinden. Want als ik ze tenslotte gevonden had, waarom zou dan ook de generaal een voorwerp niet bemerken dat, om zoo te zeggen, in 't oog viel en onder een stoel uitstak? Ik heb dien stoel eenige keeren opgenomen en verzet, zoo dat de portefeuille heelemaal te zien lag, maar de generaal bemerkte niets, en zoo bleef het den ganschen dag. Het is wel duidelijk, dat hij thans zeer verstrooid is, onbegrijpelijk ; hij praat, hij vertelt, lacht, buldert van plezier, en wordt dan opeens verschrikkelijk boos op mij, zonder dat ik weet waarom. Eindelijk gingen we samen de kamer uit; opzettelijk laat ik de deur aanstaan; hij was even in twijfel, wilde iets zeggen, vreesde vermoedelijk voor de portefeuille met al dat geld, maar werd opeens geweldig kwaad en zei niets; we waren nog geen twee passen de straat op of hij liet

Sluiten