Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedachte belachelijk aandoet, dat ge een mensch voor u zoudt zien in zijn tegenwoordige vernedering en ..«. nutteloosheid, en tegelijkertijd zoudt vernemen, dat die mensch persoonlijk getuige was van groote gebeurtenissen. Heeft hij dan nog niets tegen u uitgeflapt?

— Neen, ik heb nog niets van Lebedef gehoord, indien ge het over hèm hebt....

— Hm .... ik dacht het tegenovergestelde. Eigenlijk kwam ook ons gesprek gisteravond naar aanleiding van dat.... zonderlinge artikel in „het Archief". Ik wees op den onzin

ervan, en aangezien ik zelf persoonlijk getuige was geweest

ge glimlacht vorst, ge ziet naar mijn gezicht....

■— N nee .... ik ....

— Ik heb een jeugdig uiterlijk, rekte de generaal de woorden, — maar ik ben wat ouder dan ik inderdaad schijn. In het jaar '12 was ik tien of elf. Ik weet zelf niet goed hoe oud ik ben. In mijn papieren is het te laag aangegeven, want het is mijn heele leven mijn zwak geweest om mij voor jonger te doen doorgaan.

— Ik verzeker u, generaal, dat het mij in 't geheel niet vreemd voorkomt, dat gij in het jaar '12 in Moskou waart

en ge kunt zeker ervan verhalen.... zooals alle anderen,

die er waren. Zoo begint een van onze antobiografen zijn boek ook daarmee, hoe hem, als zuigeling, in het jaar '12 in Moskou, Fransche soldaten brood gevoerd hebben.

— Ziet ge wel, gaf de generaal welwillend zijn goedkeuring, — mijn geval is zeker meer dan gewoon, en toch ligt er eigenlijk niets ongewoons in. De waarheid schijnt heel dikwijls onmogelijk. Kamerpage! Zeker, dat klinkt wonderlijk. Maar wat er met een tienjarig kind gebeurde, verklaart zich misschien juist uit zijn leeftijd. Met een vijftienjarig zou dat niet geschied zijn; en zoo was het hier ongetwijfeld, want als ik vijftien geweest was, ware ik niet uit ons houten huis aan de Staraja Basmannaja weggeloopen bij Napoleons intocht in Moskou, weg van mijn moeder, die te lang verzuimd had uit Moskou te vertrekken en die van vrees sidderde. Als ik

Sluiten