Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijftien geweest was, had ik angst gehad, maar met tien was ik nergens bang voor en werkte mij door de menigte tot vlak voor de trap van het paleis, toen Napoleon van het paard steeg.

— Ongetwijfeld hebt ge dat uitstekend opgemerkt, dat het juist met tien jaar mogelijk was om geen angst te hebben.... beaamde de vorst, verlegen, en gekweld door de gedachte, dat hij dadelijk een kleur zou krijgen.

— Zeer zeker, en alles kwam zoo eenvoudig en natuurlijk, als het in de werkelijkheid maar komen kan; laat een romanschrijver zooiets behandelen, en hij rammelt onmogelijkheden en onwaarschijnlijkheden aan elkaar.

-— O dat is zoo! riep de vorst uit. — Die gedachte heeft mij ook getroffen, zelfs nog onlangs. Ik weet van een werkelijk gebeurde moord om een horloge, het staat nu al in de kranten. Als een schrijver dat zou verzonnen hebben, dan hadden de kenners van het volksleven en de critici zeker dadelijk geschreeuwd, dat dit onwaarschijnlijk was; maar wanneer men zoo iets als feit in de kranten leest dan gevoelt men, dat men juist uit dergelijke feiten de Russische werkelijkheid leert kennen. Dat hebt ge voortreffelijk opgemerkt, generaal! eindigde de vorst met warmte, vreeselijk blij, dat hij aan een duidelijken blos had kunnen ontsnappen.

— Niet waar? Niet waar? vroeg de generaal. Zijn oogen glinsterden zelfs van genoegen. — Een knaap, een kind, dat van geen gevaar besef heeft, dringt door de menigte om schittering te zien, uniformen, het gevolg en ten slotte den grooten man, over wien hij zooveel heeft hooren spreken. Want toen werd gedurende meerdere jaren aaneen over niets anders gesproken dan over hem. De wereld was vol van dien naam; ik heb hem, om zoo te zeggen, met de moedermelk ingekregen. Toen Napoleon op twee pas afstand voorbijging, bemerkte hij plotseling mijn blik; ik droeg een jongeheerenpakje, ik was goed gekleed. Ik alleen, op deze wijze in die menigte, zeg dan zelf....

— Zonder twijfel, dat heeft hem moeten treffen, en toonde

Sluiten