Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar geleden, terwijl ze zich geenszins kon verzoenen met de scherpte en zelfstandigheid van haar karakter. Zij merkte o.a. op, dat „het scheen alsof zij bij de Jepantschins allen weer eens, volgens hun eeuwige gewoonte, te zeer vooruit waren geloopen en uit een vlieg een olifant hadden gemaakt; dat voorzoover zij nu gehoord had, zij niet tot de overtuiging was gekomen, dat bij hen werkelijk iets ernstigs was voorgevallen; en of het niet beter zou zijn te wachten totdat er iets meer aan feiten zou zijn. Naar haar meening was de vorst een achtenswaardig, maar ziekelijk, wonderlijk en zeer onbeduidend, jong mensch. Het ergste was, dat hij openlijk een minnares onderhield." Lisaweta Prokofjevna begreep zeer goed, dat Bjelokonskaja eenigszins verstoord was over het weinig succes van den door haar aanbevolen Jevgeny Pavlowitch. Zij keerde naar huis, naar Pavlovsk, nog geprikkelder terug dan zij gegaan was, en dadelijk kreeg ieder zijn deel, voornamelijk omdat zij „hun verstand hadden verloren": dat beslist bij niemand de zaken zoo liepen als bij hen; „wat hadden ze voor haast? Wat was er gebeurd? Hoe dikwijls ik het ook overleg, ik kan met geen mogelijkheid eruit besluiten, dat er werkelijk iets gebeurd is! Wacht, totdat er iets meer aan feiten zal zijn! Wat beteekent het, dat het Iwan Fjodorowitch zoo voorkwam? Men moet geen vlieg tot een olifant maken," enz. enz.

Het resultaat was dus, dat men kalm moest zijn, koelbloedig toezien en afwachten. Maar helaas was die kalmte niet van langer duur dan tien minuten. De eerste aanslag op de koelbloedigheid geschiedde door de berichten over het gebeurde tijdens mama's afwezigheid naar Kamenny Ostrov. (Dat uitstapje van Lisaweta Prokofjevna had plaats gehad op den morgen volgende op dien nacht waarin de vorst om één inplaats van om tien uur gekomen was.) De zusters gaven op de ongeduldige vragen van haar moeder zeer nauwkeurig antwoord, en allereerst, dat „wat er in haar afwezigheid gebeurd was eigenlijk geen naam mocht hebben", dat de vorst hen bezocht had, dat Aglaja hem lang, een half

Sluiten