Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor genomen, maar zij hadden hem zelf naar de bijl gevraagd, omdat zich deze mooie gelegenheid voordeed en dan ook omdat het zoo'n goeie bijl was. Daarna was Aglaja plotseling Kolja dringend gaan vragen om haar dadelijk den egel te verkoopen, ze was geheel als veranderd en had zelfs Kolja „beste" genoemd. Deze had een heelen tijd niet willen toestemmen, maar het eindelijk opgegeven en Kostja Lebedef geroepen, die inderdaad met de bijl was binnengekomen en zeer verlegen was geweest. Maar toen was eensklaps gebleken, dat de egel hun in 't geheel niet behoorde, maar aan een derden jongen, Petrof, die aan hun beiden geld gegeven had, opdat zij voor hem van een zekeren vierde, Schlosser's Geschiedenis zouden koopen, die deze laatste, welke in geldverlegenheid was, goedkoop verkoopen wilde; dat ze uit waren gegaan voor Schlosser's Geschiedenis, maar niet hadden kunnen laten om den egel te koopen, zoodat dus zoowel de egel als de bijl aan dien derden jongen behoorden, aan wien zij ze nu ook brachten in plaats van de Geschiedenis van Schlosser. Maar Aglaja smeekte zoo, dat zij eindelijk besloten haar den egel te verkoopen. Zoodra Aglaja den egel verworven had, had ze hem dadelijk, met Kolja's hulp, in een gevlochten mandje gezet, met een servet overdekt, en Kolja gevraagd, om hem direct, zonder ergens aan te gaan, uit haar naam aan den vorst te brengen met het verzoek hem aan te nemen als „een blijk harer zeer groote hoogachting." Kolja had dit met plezier beloofd en zijn woord gegeven, dat hij hem zou bestellen, maar was onmiddellijk met nieuwsgierige vragen gekomen: „Wat beteekent de egel en wat beteekent een dergelijk geschenk?" Aglaja had hem geantwoord, dat hij daar niet mee te maken had. Hij zei daarop, dat hij zeker was, dat zich hier iets allegorisch in verborg. Aglaja was boos geworden en had verdere vragen afgesneden met de bewering dat hij een jochie was en niets meer. Maar dadelijk had Kolja haar te woord gestaan: indien hij geen achting had voor de vrouw in haar en bovenal voor zijn overtuigingen, dan zou hij haar onmiddellijk getoond

Sluiten