Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelach, los; eindelijk sprong ze op en vloog de kamer uit.

— Dat wist ik ook wel, dat het enkel gekheid was en niets anders! riep Adelaïde uit, — van het eerste begin af, met den egel.

— Nee, maar dat gedoog ik niet, dat gedoog ik niet! kookte Lisaweta Prokofjevna van woede en ijlings zette ze Aglaja na. Dadelijk volgden haar ook de zusters. In de kamer bleven de vorst en het hoofd des gezins.

— Dat, dat .... had je je zooiets kunnen verbeelden, Ljev Nikolajewitch ? riep de generaal fel uit, klaarblijkelijk zelf niet wetend wat hij wou zeggen. — Nee in ernst, in ernst gesproken ?

— Ik zie, dat Aglaja Iwanovna met mij den spot gedreven heeft, antwoordde de vorst droevig.

— Wacht, broeder; ik ga erheen, wacht jij.... want.... verklaar jij me dan toch eens, Ljev Nikolajewitch ... jij ten minste hoe is dit allemaal gekomen, en wat beteekent dit allemaal, om zoo te zeggen, in 't geheel genomen? Zeg zelf, broeder, nietwaar,... ik ben de vader; ik ben toch immers de vader, al begrijp ik er niets van.... verklaar jij 't me dan toch!

— Ik heb Aglaja Iwanovna lief; zij weet dat en ... weet het blijkbaar al lang.

De generaal haalde de schouders op.

-— Vreemd, vreemd .... en houd je veel van haar ?

— Heel veel.

— Vreemd; dat is mij alles vreemd. Dat is te zeggen, zoo n verrassing en slag, dat.... Zie je, mijn beste, 't is niet om het vermogen (al had ik ook gedacht, dat je wat meer hadt), maar .... het geluk mijner dochter .... ten slotte .... ben je om zoo te zeggen in staat om haar.... gelukkig te maken ? En .... en .... wat is het van haar kant, scherts of ernst? Ik bedoel niet van den jouwen maar van den haren.

Van achter de deur klonk de stem van Alexandra Iwanovna ; zij riep haar vader.

.— Wacht, broeder, wacht! Wacht en denk na, en ik zal

dadelijk zei de generaal haastig en verdween dan als

verschrikt op het roepen van Alexandra.

Sluiten