Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uw schoone... goede trouwhartigheid belachelijk te maken, vergeef mij dan als aan een kind, dat onaardig is geweest; vergeef mij dat ik op een dwaasheid ben doorgegaan, die natuurlijk niet de minste gevolgen kan hebben ....

De laatste woorden sprak Aglaja met bizonderen nadruk uit.

De vader, moeder en zusters waren allen nog zoo snel in het salon gekomen, dat ze dit allemaal zagen en hoorden en allen trof dat van de „dwaasheid, die natuurlijk niet de minste gevolgen kon hebben," maar nog meer trof hen Aglaja's ernst, waarmee ze dat van die dwaasheid zei.

Allen keken vragend rond; maar het scheen, dat de vorst die woorden niet gehoord had en het toppunt van geluk had bereikt.

— Waarom spreekt ge zoo, mompelde hij, — waarom vraagt ge .... vergiffenis ....

Hij wou zelfs zeggen dat hij niet waard was dat men hem om vergiffenis vroeg. Maar misschien had hij ook de beteekenis der woorden over „de dwaasheid, die niet de minste gevolgen kon hebben", wel begrepen, maar had hij zich, zonderling mensch die hij was, wellicht er zelfs wel over verheugd. Ontwijfelbaar was het voor hem al de opperste zaligheid, dat hij weer onverhinderd naar Aglaja toe kon gaan, dat het hem vergund was met haar te spreken, bij haar te zitten, met haar te wandelen, en wie weet, misschien zou hij wel tevreden zijn geweest als hij dat alleen maar gedurende zijn heele leven had mogen doen. (Blijkbaar was in Lisaweta Prokofjevna dan ook een geheime vrees juist voor die tevredenheid ; zij raadde haar; zij vreesde in stilte veel, dat zij zelf niet wist te uiten.) Men kan zich er moeilijk een voorstelling van maken, hoezeer de vorst op dien avond levendig en opgewekt werd. Hij was zoo vroolijk, vertelden later Aglaja's zusters, dat men zelf al vroolijk werd door maar naar hem te zien. Hij praatte honderd uit, iets, wat zich bij hem nog niet meer herhaald had na dien eersten avond, toen hij, een half jaar geleden, voor 't eerst met de Jepantschins had kennis gemaakt; na zijn terugkeer in Petersburg was het duidelijk dat hij beslist

Sluiten