Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwijgzaam was geworden en nog pas had hij, waar allen bij waren, tegen vorst Schtsch. gezegd, dat hij zich moest bedwingen en zwijgen, omdat hij het recht niet had een idee omlaag te halen, door haar zelf te uiten. Maar heel dien avond had hij bijna alleen het woord; hij vertelde van alles; klaar, vergenoegd en nauwkeurig antwoordde hij op vragen. Maar overigens kwam in zijn woorden niets te voorschijn wat leek op de taal van een minnaar, 't Waren allemaal zoo ernstige, soms zelfs zulke moeilijke gedachtengangen. De vorst verklaarde enkele zijner inzichten, van zijn eigen heimelijke beschouwingen zóó dat het belachelijk zou geweest zijn, indien het niet zoo „goed verklaard" was geworden, iets, waarover naderhand allen, die dit gehoord hadden, het eens waren. Hoewel de generaal ook een vriend was van ernstige gespreksonderwerpen, vonden toch zoowel hij als Lisaweta Prokofjevna in hun binnenste, dat het wat al te geleerd was, zoodat ze zelfs later op den avond neerslachtig werden. Overigens kwam de vorst ten slotte zoover, dat hij enkele grappige anecdoten vertelde, waarover hij ook zelf als eerste lachte, zoodat de anderen nog meer plezier hadden om zijn hartelijk gelach dan om de anecdoten zelf. En wat Aglaja betreft: zij sprak den heelen avond ternauwernood, maar luisterde daarentegen onafgebroken naar Ljev Nikolajewitch, en als 'ter op aankwam keek ze nog meer naar hem dan wel dat ze naar hem luisterde.

— Zóo zit ze hem aan te kijken, ze wendt de oogen niet van hem af; ze hangt hem aan de lippen; om elk woordje op te vangen, elk woordje! zei later Lisaweta Prokofjevna. <— Maar vertel haar dat ze van hem houdt, dan is het tijd om de heiligen het huis uit te dragen!

— Wat is er aan te doen .... het lot! ... haalde de generaal de schouders op, en lang nog herhaalde hij dat als zijn geliefkoosde uitdrukking. Laten we hier aan toe voegen, dat hem, als praktisch man, veel in den huidigen stand van zaken absoluut niet aanstond, en voornamelijk: de onklaarheid; maar hij was voorloopig besloten te zwijgen en te zien .... in de oogen van Lisaweta Prokofjevna.

Sluiten